OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Ve středu začíná novena před Božím Vánočným Hodem. Pamatujme si v našich přípravách, je poslední 9 dni adventní doby.

Plánovaná setkání: 3. pátek v měsíci                          setkání mužů a tatínků  od 19.00 h

Nedělní setkání na faře: 2. neděle v měsíci                          setkání farníků

 Živy betlém

Příští  neděli 20 prosince se uskuteční živy betlém na Černý mostě. Děti s lucerničkami a dospěli jsou už dnes vítaní. Půjdeme průvodem jako každý rok od zastávky Doležalova směrem k Dolním Počernicím. Začátek v 17.00 h.

 Farní ples

Už od dneška je možné si koupit lístky na farní ples který se uskuteční 23 ledna. Prodává rodina Vlčkových.

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

 Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Habánovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

15. října,                   památka sv. Tereze od Ježíše, panny a učitelky církve.

17. října,                   památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                       káva, čaj a oběd pro osaměle.

Brigáda

V sobotu 31 října se uskutečni brigáda od 9.00 h. Prosím o pomoc.

Pozvání na koncert

Jménem Charity Pražské Arcidiecéze jste zváni 31.zaří na benefiční koncert. Úmyslem tohoto koncertu je podpora nemocnici v Ugandě. Podrobnosti najdete na nástěnce před kostelem a na web stránkách farnosti.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodin Barákových.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8 září                                                             svátek narození Panny Marie

13 září                                                           památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve.

 

Plánovaná setkání na tento rok:

V úterý                                                         Příprava na biřmování od 18.00 h mladší

skupina a od 19.00 starší skupina.

Ve čtvrtek                                                    Setkání katechumenů od 19.00 h

Setkání mládeže od 20.00 h.

Téma setkání je „Touha po vzdělání“.

2. pátek v měsíci                                         Setkání žen od 19.15 hod,

 

Setkání mladých rodina a mladomanželů výjimečně je posunuto na 2 neděli v měsíci 13 záři. Od 14.00h

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                       neděle kafé a čaj

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuSvobodovou a Borgulovou.

Pozvánky na listopad a prosinec 2014

Milí přátelé farnosti Kyje a Černý Most,

posíláme pravidelný přehled událostí ve farnosti na listopad a zároveň stručný souhrn hlavních adventních a Vánočních akcí ve farnosti na prosinec 2014.

Redakce farnostkyje.cz

Akce Římskokatolické farnosti Praha-Kyje, prosinec 2014

  1. Neděle Krista Krále, slavnostní Mše sv. za doprovodu sboru farnosti v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích 23. listopadu od 10.00 hod.
  2. 1. adventní neděle 30. listopadu, za doprovodu gregoriánského zpěvu při Mši sv. v latině od 10.00 hod, v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
  3. Mše sv. rorátní v sobotu 6., 13. a  20. prosince  v 7.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
  4. Mikulášská besídka 5. prosince od 17.00 hod, fara v Kyjích
  5. Živý betlém na Černém Mostě s průvodem k jeslím 21. prosince u zastávky Doležalova od 17.00 hod
  6. Koncert „Mše sv. Jakuba Ryby“ u příležitostí Bohoslužby slova na Štědrý večer 24. prosince od 17.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
  7. Půlnoční Mše sv. 24. prosince ve 24.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích za doprovodu sboru farnosti v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích od 10.00 hod
  8. Slavnostní Mše sv. Narození Páně 25. prosince
  9. Koledovaní na faře v Kyjích 26. prosince od 17.00 hod.

Pozvánky na červen 2014

Milí přátelé farnosti Kyje a Černý Most,

posíláme pravidelný souhrn událostí ve farnosti na měsíc červen 2014. Věnujte také pozornost termínu farního letního soustředění dětí a mládeže farnosti, který už je známý a zarezervujte ho Vašim dětem. Program, místo a cena zatím nejsou známy, upozorníme na ně v dalším přehledu událostí a v ohláškách.

 

Redakce farnostkyje.cz

Pozvánky na květen 2014

Milí přátelé farnosti Kyje a Černý Most,

posíláme pravidelný souhrn událostí ve farnosti na měsíc květen 2014. V tomto období chceme upozornit na pravidelné májové pobožnosti (každou neděli po mši sv. jdeme průvodem na farní zahradu a modlíme se před sochou Panny Marie). Další dominantní událostí je Staročeský jarmark (podrobný program najdete v pozvánce rozkliknutím nadpisu) a již v předstihu upozorňujeme také na dětský den na kyjské faře v neděli 1. června.

Redakce farnostkyje.cz

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Zjevení Páně

 Plánovaná setkání:                          

2. pátek v měsíci                                setkání žen od 19.30 h

2 středa výjimečně Biblická hodina od 19.00 h.

Náboženství se koná pravidelně: úterý středa čtvrtek a pátek podle planu.                                                           

Farní ples

18. ledna v hotelu Svornost v Dolních Počernicích uskuteční farní ples. Čekáme na dárky do tomboly.

Pozvání

Dovolujeme si pozvat Vás na pouť „Za svatým Maurem“

do Bečova nad Teplou, a to nejen pro věřící!

Pouť za svatým Maurem“ se koná v pátek 31. ledna a v sobotu 1. února 2014.

Cena za dvoudenní pouť s programem a stravou:     1 000,- Kč za dospělou osobu

Pozvěte i své kamarády!                                                             

Sleva pro studenty!                                               500,- Kč za potomka do 15 let

                                                           Cena zahrnuje:

 

- dopravu autobusem tam i zpět

- snídani a oběd v sobotu 1. 2. 2014

  (v ceně nejsou nápoje a večeře v pátek 31. 1. 2014 je ze společných zdrojů – viz výše)

- ubytování penzionového typu ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky z  31. 1. na 1. 2. 2014

  (POZOR! Není to zájezd, ale POUŤ! Ubytování je důstojné, ale není to hotel!)

- zajištění programu na oba dva dny (viz výše)

Přihlášky do 20. ledna 2014 na e-mail sm@bdiscovery.org. Po přihlášení obdržíte fakturu a instrukce pro uhrazení poplatku 1 000,- Kč (daňový doklad a doklad o zaplacení obdržíte 31. 1. 2014 u autobusu na srazu před odjezdem).

Informace: Kontaktní osoba Milan Svoboda:

Milan Svoboda, tel: 777 974 242, e-mail sm@bdiscovery.org a na www.farnostkyje.cz

Setkání po roku víry

Setkání po roku víry na téma Křesťan a veřejný život“, se uskuteční 19 ledna po mší sv. v 11.15 a následně po večerní mší sv v Oáze od 19.00 h. Srdečně zveme všechny zájemce.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Zemanovou a zemřelé rodiče Škopovi

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

     V pondělí začíná novena před Božím Vánočným Hodem.

Pamatujme si v našich přípravách, je poslední 9 dni adventní doby.

Důležité

S ohledem na tradiční „Živý Betlém“ na Černých Mostě,

mše sv. v Oáze 22 prosince v neděli se posouvá na 15.00 hod.

PROSÍM INFORMUJTE VŠECHNY

Plánovaná setkání:
2. pátek v měsíci                          setkání mužů a tatínků  od 19.30 h

Nedělní setkání na faře:
3. neděle v měsíci                         káva a čaj  

 Živy betlém

Příští  neděli 22 prosince se uskuteční živy betlém na Černý mostě. Děti s lucerničkami a dospěli jsou už dnes vítaní. Půjdeme průvodem jako každý rok od zastávky Doležalova směrem k Dolním Počernicím.

 Gregoriánský zpěv a latinská mše sv.

Příští neděli mše sv. v Kyji od 10.00 hod se koná v latinském jazyce a s gregoriánským zpěvem. Jsou srdečně zváni všichni příznivci modlitby „k větší Boži slavě“ v tomto provedení.   

 Farní ples

Už od dneška je možné si koupit lístky na farní ples v lednu. Te prodává rodina Vlčkových.

 Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

 Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Velíkovou a Kalivodovou