Peut on acheter du viagra sans ordonnance dans une pharmacie

30. května                                                     Památka sv. Zdislavy.

1 června                                              památka sv. Justina, mučedníka.

Plánovaná setkání:

Setkání pastorační rady v pátek od 19.15 h.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               setkání na faře s hrníčkem čaje a panem Biskupem Zdenkem Wasserbauerem.

Slavnost Těla a Krve Páně.

Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h.

Ve čtvrtek jsme zváni na Slavnost do katedrály od 17.00 h.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovu.

Forum viagra

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

 

Mše svaté

Mše sv. v následujících týdnech se konají jen ve čtvrtek 17 srpna a v pátek 25 srpna od 18.00 h v Kyjích.

Nedělní bohoslužby příští neděli se nemnění a konají se v 10.00, 11.30, a 18.00 h.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 26. a v neděli 27. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu malých sester Ježíšových.

 

Viagra inde

Římsko-katolická farnost u kostela sv. Bartoloměje
zve všechny zájemce o novější regionální dějiny
na přednášku kulturní historičky Dr. Hany Kábové

Život kyjské farnosti od roku 1850 do současnosti

v neděli 12. března 2017, 14 hod. na faře v Kyjích.

Na tuto přednášku naváže beseda o dějinách farnosti
ve 20. století v pondělí 17. dubna 2017 od 14 hod.
Uvítáme, když pamětníci přispějí při besedě svými
vzpomínkami, fotografiemi a dalšími dokumenty.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 34. NEDĚLE Krista Krále

21 listopadu památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22 listopadu památka sv. Cecílie, panny a mučedníci.
24 listopadu památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

Poděkování
Děkují všem za přípravu a pomoc s dnešní slavností Krista Krále.

Nedělní setkání na faře:
4. neděle v měsíci káva a čaj.

Nové ozvučení v kostele.
Po konsultacích s odborníky musím konstatovat, že náš kostel potřebuje lepší ozvučení. Modernizace stávajícího byla by dost nákladná. Nejlepším řešením se zda nové ozvučeni v digitálním systému. To ovšem vyjde na částku přes 100 tisíc korun. A proto obracím se na Vás s prosbou o podporu. Už předem děkuji za každou pomoc. P. Edward Walczyk.

Roráty
Během adventní doby už tradičně každou sobotu rorátní mše sv. v 7.00 h, a následně snídáni na faře. Začneme 3. prosince.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Ondečkovu a Drábovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 neděle v mezidobí

 

1 listopadu              SLAVNOST VŠECH SVATÝCH,

16.30 pobožnost na Kyjském Hřbitově

18.00 h. Slavnostní Mše sv. v Kyjích.

 

2 listopadu             VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ,

Mše sv. Latinská od 18.00 h.

4. listopadu            Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Plánovaná setkání:

Úterý po Mši sv.                         setkání mládeže

1. středa v měsíci                        biblická hodina od 18 h.                                             

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                       čajovna, knihovna

Odpustky

Od 1. do 8. 11. je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce), navštíví-li někdo hřbitov, kde se pomodlí za zemřelé.

Brigáda

Nesčetné zástupy dobrovolníků jsou očekávány příští sobotu bez ohledu na pohlaví, věk a zaměstnání. Začínáme jako obvykle v 9 h ráno, pro spáče je připravena nová hodina začátku, a sice 10.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Hrazdilových.

 

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola

26 července           památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

29 července           památka sv. Marty

Důležité

Ve středu 27 července se rusí mše sv. zůstává páteční mši sv od 18.00 hod na kterou srdečně zve páter Antonín Dabrawski.

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 14. 8. do 20. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Návštěva poutníků s Velikonočního ostrova.

Dnes od 19.30 hod na farní zahradě je naplánováno integrační setkání a mini vystoupení. Všichni jste srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Faškovu.

10 Neděle v mezidobí. Ohlášky farnost Kyje

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               káva a čaj

11 června              památka sv. Barnabáše, apoštola

Primice ve farnosti 

Příští neděli mši svatou od 10.00 hod bude celebrovat páter Radek Banaś, novokněz s Polska. Na závěr mši udělí slavnostního požehnání.

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 14. 8. do 20. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Setkání novo biřmovaných a mládeže.

Setkání novo biřmovaných a mládeže v úterý od 18.00 hod na faře v Kyjích.

Noc kostelů

Noc kostelů ve farnosti sv. Bartoloměje v Kyjích.

18.00 hod.       Slavnostní Mše sv.

19.00 hod.       Koncert duchovních písni. Účinkuje farní sboru pod vedením Renaty Polákové.

20.00 hod        Prohlídka kostela s historickým výkladem. Provádí pan Jiří Hoffer.

21.00 hod.       Prezentace farností a její činnosti.

21.30 hod.       Soukromá prohlídka kostela a čas k tiché meditaci.

22.15 hod.       Závěrečný koncert.

Účinkuji:        pan Ada Melichar-varhany

pan Vladimir Jelen-zpěv.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Syrovátkovi, Tyrnerovi a Vasileski.

4. NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání

3. úterý v měsíci                                 setkání mládeže a neobiřmovanců

3 čtvrtek v měsíci                               setkání zájemců o svátost křtu od 19.00 h na faře v Kyjích.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               neděle farníků, káva a čaj

 

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Machncovu Ďoubálovu a Tůmovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Nedělní setkání na faře: 3. neděle v měsíci                         setkání u kafé.

 

Živy betlém

Dnes 20 prosince se uskuteční živy betlém na Černý mostě. Děti s lucerničkami a dospěli jsou už dnes vítaní. Půjdeme průvodem jako každý rok od zastávky Doležalova směrem k Dolním Počernicím. Začátek v 17.00 h.

Farní ples

Už od dneška je možné si koupit lístky na farní ples který se uskuteční 23 ledna. Prodává rodina Vlčkových.

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2013

Od 3. do 11. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili u Ondřeje Weigrichta.

Úklid

Úklid a výzdoba kostela na vánoční svátky se uskutečni ve středu od 19.00 hod. Děkujeme za pomoc.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku a Štěpána Tvarohových .