OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE POSTNÍ

 

Nedělní setkání na faře:

3.  neděle v měsíci                            káva a čaj

 

Křížová cesta

Během postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

První svaté přijímaní

Příští neděli po mši svaté se uskuteční setkání s rodiči, kterých děti se připravuji na první svaté přijímaní v naší farnosti. Letos se uskutečni 18 května pří mší sv. od 10.00h.

 

Brigáda

děkuji za pomoc při brigádě na farní zahradě a faře. 

 Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu za Gábinu Drgovou, její rodinu a zemřelou maminku Marii Drgovou.

Pozvánky na březen 2014

Milí přátelé farnosti Kyje a Černý Most,

posíláme pravidelný souhrn událostí ve farnosti na měsíc březen 2014.

V březnu není plánováná žádná nepravidelná akce, ale chtěli bychom upozornit na následující:

  • V průběhu postní doby se před každou ranní nedělní mší svatou koná od 9:30 křížová cesta, taktéž i v pátek po mši svaté, obojí v kostele sv. Bartolomějě. Na plán dalších akcí nemá tato skutečnost vliv.
  • Pravidelné setkání mládeže bude již 2x měsíčně, a sice 2. a 4. pátek od 19 hodin na faře.
  • V pozvánkách se objevila červnová pouť do Italských měst Řím, Orvietto, a Assisi, detaily najdete při rozkliknutí pozvánky. Důležité je, že přihlášku musí zájemci podat urychleně, a to již do 15. března.

Redakce farnostkyje.cz

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1. NEDĚLE POSTNÍ

 

 Nedělní setkání na faře:

 

2. neděle v měsíci                             káva a čaj

 

Vzpomínka na volbu papeže.

Ve čtvrtek 13 února je výroční den zvolení papeže Františka.

 

 

Křížová cesta

Během postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Gregoriánský zpěv

Příští neděle během mší sv. od 10.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje zazní gregoriánský zpěv, na který srdečně zve místní gregoriánský sbor.

 

Brigáda

V sobotu 15.03 moc prosím o pomoc při brigádě na farní zahradě a faře. Budeme dělat jarní úklid. Předem děkují za velikou účast.  

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za ministranty naši farností.

8. NEDĚLE v mezidobí ohlášky farností Kyje

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                             káva a čaj

 

Plánovaná setkání

1. středa v měsíci                   biblická hodina od 19 h

1. pátek v měsíci                    setkání mladomanželů od 19 h

 

Popeleční střed.

Ve středu začíná POSTNÍ DOBA, kterou charakterizují modlitba, půst a almužna. Středeční den je také den přísného postu.

 

Křížová cesta

Během postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Vlčkovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Plánovaná setkání

Pátek                                  setkání mládeže od 19.00 h na faře v Kyjích

 

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                             čajovna, knihovna

Maškarní ples

V sobotu 1. Března se uskuteční maškarní ples farnosti, na který jste srdečně zváni. Program pro děti začne v 16 h, pro dospělé v 20 h. Vstup povolen pouze v maskách!!!

 

Náboženství

Tento týden kvůli prázdninám se ruší náboženství.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Kyjonkovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

V sobotu slavíme svátek Stolce sv. Petra, apoštola.

Plánovaná setkání

3. středa v měsíci                    biblická hodina od 19 h

3. pátek v měsíci                    setkání tatínků a mužů od 19.15 h

 

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                             čajovna a kavárna

Pozvánka na křest

Rodina Brandýských srdečně zve na svátost křtu svého syna v sobotu 22 února od 14.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Höferových a Ryglových.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10. února                                         památka sv. Schlastiky, panny

11. Února                                        Panny Marie Lurdské, světový den ún

 Plánovaná setkání

2. pátek v měsíci                              setkání žen a maminek od 19 h

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                      setkání farníků

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Velických

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Svátek Uvedení Páně do chrámu

5. února                                památka sv. Agáty, panny a mučednice

 6 únor                                   sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.      

Plánovaná setkání:

1. středa v měsíci                  biblická hodina od 19h .

1. čtvrtek v měsíci                 mše sv. v Oáze v 18.00h.

1. pátek v měsíci                   setkání mladomanželů od 19.15 v Kyjích.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                   káva a čaj

 

Farní karneval

Farní karneval se letos uskuteční 1března na faře.  

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baitlerovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

sobota 28. ledna                     památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

Změna mší sv.

V pátek mše sv. se posouvá na hod. 16.00

                                kvůli poutí za sv. Maurem.                                     

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                   kavárna, knihovna

 Setkání pastorační rady

Setkání pastorační rady příští neděli po druhé mší sv. tj. od 12.30.

 Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Královou.