OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

6. srpna                        svátek Proměnění Páně.

8. srpna                           památka sv. Dominika, kněze

9. srpna                        svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a

mučedníci, patronky Evropy.

10 srpna                           svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                     čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29 července                     památka sv. Marty

31 července                     památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze

1. srpna                           památka sv. Alfonsa Marie Liguorim

biskupa a učitele církve.

Důležité

Ve středu 31 července se Mše sv. rusí.

Zůstává páteční mši sv od 18.00 hod

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Adámkovou a Sabóvou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 července           svátek sv. Marie Magdalény

23 července           svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola

26 července           památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čaj a káva

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machovou, Šebestovou a Míčovou.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

15 července                                  památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele

                                                     církve

 

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     neděle farníků.

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Matyskovou.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                     čajovna a kavárna

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Jirsovou, Heczkovou a ten celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3 července             svátek sv. Tomáše, apoštola.

4 července             památka sv. Prokopa, opata.

5. července            slavnost sv. Cyrila mnicha a Metoděje biskupa,

patronů Evropy hlavních patronů na Moravě.

 

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                     neděle radostí a pravdy.

 

Letní farní tábor

 

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v Baozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Mimořádně

 

Letos o prázdninách Mše sv. se konají každou středu a pátek od 18.00 hod

a každou neděli v 10.00, 11.30 a 18.00 hod.

Nekonají se Mše sv. ve čtvrtek.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machanckvou, Tůmovou, Ďoubalovou a Kolarovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Těla a krve Páně

24 června                                            slavnost narození Jana Křtitele

28 června                                            slavnost Nejsvětějšího srdce Páně

29 června                                            slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mimořádně Mše sv. od 9.00 hod.

Plánovaná setkání:

úterý                                                   Mše sv. pro mládež na poděkování za uplynuly rok ve škole a na studii od 18.00 hod.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               kavárna

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baitlerovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce

 

21. června                                                    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Plánovaná setkání:

3 středa v měsíci                                 biblická hodina od 19.00 hod.

3. pátek v měsíci                                 setkání mužů

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               setkání u kafé a čaje.

Slavnost Těla a Krve Páně.

Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h.

Ve čtvrtek jsme zváni na Slavnost do katedrály od 17.00 h. a následný průvod do strahovského kláštera.

 

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelou Jitku Krumlovou a celou rodinu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 týden v mezidobí

 

10 června                                     památka Panny Marie, Matky církve

11 června                                     památka sv. Barnabáše, apoštola

13 června                                     svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněza

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               neděle farníku,

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Latinská mše sv.

Na slavnost Nejsvětější Trojce příští neděle mše sv. od 10.00 h se koná v latinském jazyku a za doprovodu sboru pod vedením Jiřího Poláka. Srdečně zveme.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Svobodovou, Borgulovou a celý rod.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

3 června                                       památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

6 června                                       památka sv Bonifáce, biskupa a mučedníka

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

Biblická hodina.

Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Vasileskou a Tyrnerovou.