OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

27. září                                            památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. září                                            slavnost sv. Václava, mučedníka
Plánovaná setkání:

Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                           kavárna, knihovna

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví

28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Šimanovích.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

16 září                                                památka sv. Ludmily, mučednice

20 září                                                 památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,

Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září                                                 svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

 

Plánovaná setkání

Tento týden všechna plánovaná setkání se konají podle plánu až na jednu výjimku.

 

Důležitá změna je, že ve středu v místo biblické hodiny se po mši svaté jede na divadelní hru do divadla Miriam.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

Náboženství – DŮLEŽITÉ

Od středy se konají první hodiny náboženství. Na faře v Kyjích náboženství začíná ve středu od 15.45 h a v pátek od 16.30 pro starší děti. V Oáze ve čtvrtek od 14.15 a 15.00 h.

Brigáda

Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v sobotu 14 září. Pán Bůh zaplať.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Csicso (Čičo).

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 září                                                 památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve.

14 září                                                 svátek Povýšení svatého kříže

 

 

Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

1,3 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

2 a 4 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových od 18.00 h.

každé čtvrtek v měsíci                           setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

každý úterý v měsíci                             příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                 neděle farníků

Náboženství

Od 18 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:

15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:

14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu:

Bátrlovou, Švehelkovou a zemřelé příbuzné

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3. září                                            památka sv. Řehoře velikého, papeže a učitele církve.

 

Plánovaná setkání na tento rok:

Katecheze v naší farnosti začíná v týdnu od 16 září.

Nauka se bude konat ve středu od 16.30 hod, čtvrtek od 14.15 hod v Oáze, a v pátek od 16.30 hod.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 čajovna a kafé.

Katechumeni

V úterý od 19.00 hod. se koná setkání zájemců o svátost křtu dospělých na faře v Kyjích.

Svátost biřmování

Zájemci o svátost biřmování prosíme o kontakt do 15 záři.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za nemocnou Marii Pajchlovou a její rodinu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť sv. Bartoloměje.

28. srpna                         památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. srpna                         památka umučení sv. Jana Křtitele.

 

Nedělní setkání na faře:

Pouť sv. Bartoloměje, všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci.

V sobotu 7 září od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Brigáda.

V sobotu 14 září od 9.00 hod se uskutečni brigáda na faře. Jedna se o natíraní oken a dveří. Prosíme o pomoc.

Poděkování

Mnohokrát děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pouti sv. Bartoloměje v naší farnosti. Pán Bůh zaplať.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Polákovou, Šrámkovou, Joskovou a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 srpna památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
22 srpna památka Panny Marie Královny
21 srpna památka sv. Pia X., papeže
24 srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Nedělní setkání na faře:
3. neděle v měsíci čajovna

Mimořádně!!!
Tento týden Mše sv. se koná pouze v pátek od 18.00 hod.
Ruši se středeční Mše sv.
Letní farní tábor
Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v Bozkově. Prosím o modlitbu.

Svatobartolomějská pouť
Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 24. a v neděli 25. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna dní Mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

Mini brigáda
Prosím o pomoc v pátek 23. srpna po Mši sv. od 19.30 s přípravou na slavnost sv. Bartoloměje.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelou Barboru Rybolovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

Středeční Mše sv.

Mimořádně Mše sv. ve středu 14 srpna bude v 9.00 hod. ráno.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Machancovou, Tůmovou, Ďoubalovou a Kolarovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

6. srpna                        svátek Proměnění Páně.

8. srpna                           památka sv. Dominika, kněze

9. srpna                        svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a

mučedníci, patronky Evropy.

10 srpna                           svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                     čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29 července                     památka sv. Marty

31 července                     památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze

1. srpna                           památka sv. Alfonsa Marie Liguorim

biskupa a učitele církve.

Důležité

Ve středu 31 července se Mše sv. rusí.

Zůstává páteční mši sv od 18.00 hod

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Adámkovou a Sabóvou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 července           svátek sv. Marie Magdalény

23 července           svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola

26 července           památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čaj a káva

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machovou, Šebestovou a Míčovou.