OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE KVĚTNÁ NEDĚLE

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               neděle farníků

 

Křížová cesta

Dnes se od 15 h uskuteční křížová cesta, kterou připravila naše mládež. Vyjdeme od kostela a budeme pokračovat směrem k Hostovicím.

 

 

Úklid kostela

Úklid a příprava kostela na velikonoční svátky proběhne ve středu 17.04. po mši svaté. Prosíme, přijďte pomoci.

 

Velikonoční grilování

Po mši svaté na velikonoční pondělí jste všichni zváni na farní grilování. Zaručujeme příležitost k diskuzi a výbornou atmosféru. Uvítáme také masíčko, zeleninu a jiné dobroty.

 

Poděkování za brigádu.

Moc děkuji za pomoc při kácení stromů a úklid.

 

Svěcení pokrmů

Pokrmy, které používáme na velikonoční snídani, se budou v naší farnosti světit na Bílou sobotu od 12 h v kostele.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kupčíkovu a celý rod.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE POSTNÍ

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               setkání na faře.

 

Plánovaná setkání

Všechna setkání se konají podle plánu.

 

Mimořádná Křížová cesta
Na Květnou neděli 14 dubna od 15 h. se uskuteční pobožnost křížové cesty, kterou povede naše mládež. Bude se vycházet od Kyjského kostela a pokračovat směrem k Hostavicím.

Mše v Katolické Oáze

Pravidelné Mše sv. v Oáze se konají 2,4 a 5 čtvrtek v měsíci. 1 a 3 jsou bohoslužby v bytě Malých sester Ježíšových v ul. Vlčkové 8.

 

Setkání rodní s malými dětmi.

Dnes od 14.00 hod. se koná setkání rodin s malými dětmi v Oáze na Černým mostě.

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Drábovu a Ondečkovu.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE POSTNÍ

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               setkání u kafé.

 

Plánovaná setkání

Středa, čtvrtek a pátek               náboženství podle plánu

Čtvrtek                                      katechumeni v 19.00 hod.

 

Setkání rodní s malými dětmi.

Příští neděle od 14.00 hod. se koná setkání rodin s malými dětmi v Oáze na Černým mostě.

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Duchovní obnova

Letošní duchovní obnova naši farnosti proběhne ve dnech 2 dubna

Na programu je:

17.00 přednáška pro mládež

18.00 Mše sv. s kázáním,

19.00 mini agapé na faře s přednáškou,

19.45 diskuze a otázky,

20.00 příležitost ke svátosti smířeni.

Celou duchovní obnovu povede Páter Benedikt Hudema, na téma

KDYŽ SLEPY VEDE SLEPÉHO.

 

Podpora farnosti

Moc děkuji za pomoc a podporu farnosti. Zejména za včerejší brigádu a každou službu pro dobro naši farní rodiny. Pan Bůh zaplať.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Kimlovu, Žižkovu a celé té rody.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE POSTNÍ

25 března              Slavnost Zvěstování Páně.

 

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               setkání farníků

 

Plánovaná setkání

Středa, čtvrtek a pátek               náboženství podle plánu

Čtvrtek                                      katechumeni v 19.00 hod.

 

Úklid kostele.

Prosím o pomoc s úklidem kostela každý pátek po bohoslužbách. Protože zájemci moc nejsou, prosím o zapojování se rodin přihlášených k modlitbě v týdnu. Děkuji mnoho krát.

 

Brigáda.

Prosím o pomoc 30 března s práci na farní zahradě a kolem kostela. Brigáda začně v 9.00 h.

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Duchovní obnova

2. dubna pater Benedikt Hudema povede duchovní obnovu naší farností. Srdečně jsou všichni zváni na Mše sv. od 18.00. Od 17.00 hod. bude přednáška pro děti a mládež a po mši sv. od 19.15 pro dospěle.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Musilovu, Daňkovu a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE POSTNÍ

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.30 hod.

Středa, čtvrtek a pátek     náboženství podle plánu

Středa                              biblická hodina

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci           kafé čaj a kniha.

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Konopiště.

Zbývá posledních 10 míst na poutní zájezd s prohlídkou zámku Konopiště a Mši sv. v zámecké kapli 23.03. Zájemci prosím o přihlášku na e-mail nebo osobně k faráři.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Malé sestry Ježíšovy.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1. NEDĚLE POSTNÍ

Středa 13 března              výroční den zvolení papeže Františka.

 

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.30 hod.

Středa                              biblická hodina od 19.00 hod.

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

Pátek                               setkání mužů.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     neděle farníků.

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Úklid kostele.

Prosím o pomoc s úklidem kostela každý pátek po bohoslužbách. Protože zájemci moc nejsou, prosím o zapojování se rodin přihlášených k modlitbě v týdnu. Děkuji mnoho krát.

 

Brigáda.

Prosím o pomoc 30 března s práci na farní zahradě a kolem kostela. Brigáda začně v 9.00 h.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákových Joskových, Šrámkových a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Popeleční středa.

Ve středu začíná postní doba, čas přípravy na Velikonoce. Je to zároveň den přísného postu. Mše sv. od 18.00 h. v Kyjích.

Křížová cesta

Během postní doby se budeme modlit pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže a Mše sv. od 18.00 hod.

1. středa v měsíci             biblická hodina od 19 h.

Středa, čtvrtek a pátek     náboženství podle plánu

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                     čajovna, knihovna

Konopiště.

23 března se opakuje výlet na zámek Konopiště. Zájemci, kteří se nemohli zúčastnit prvního zájezdu, jsou zváni a vítání. Prosím o přihlášku na e-mail farností. Počet určuje pořadí přihlášky.

 

Farní tábor.

Jako každým rokem se připravuje farní tábor, tentokrát v Bozkově od 18 do 24 srpna. Srdečně zveme děti a mládež.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Radovi, Daňkovi a za zemřelé z rodiny Louvarovy a Hrubcovy

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Plánovaná setkání

Úterý                                         setkání mládeže od 18.00 hod.

Středa, čtvrtek a pátek               náboženství podle plánu

Čtvrtek                                      katechumeni v 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čajovna, knihovna

 

Pastorační rada.

V pátek od 19.15 se sejde pastorační rada farností. Prosím členy o účast a ostatní o podněty.

 

Farní karneval

V sobotu 2 března se uskuteční dětsky masopustní karneval od 16.00 h. na faře v Kyjích. Následně zveme dospělých na karnevalový večer od 20.00h

 

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Petákovu, Mátlovu a Púčekovu. .

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 února            Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

23 února            památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

 

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají všechna pravidelná setkávání.

Nekoná se jen výuka náboženství.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                       čajovna a kafé

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Vlčkovu, Winklerovu a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                                                   

Plánovaná setkání

3. pátek v měsíci                             setkání mužů 19.15 h
 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                           čajovna

 

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají pravidelná setkávání.

 

Karneval

V sobotu 2. března se uskuteční už tradiční maškarní ples na faře. Program pro děti začne od 16 h, pro dospělé od 19.30 h. Večerní téma je „hudební vzhled“. Ceny do dětské tomboly můžete přinést na faru.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodinu Suchánkovu.