OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9. listopadu                                               svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu                                              památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele                                                                               církve

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu. Výjimkou je setkání mužů v pátek od 19.15 místo žen, které na duchovní obnovu jedou další týden.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Setkání manželských párů

Setkání manželských párů dnes v neděli od 14.00 h na faře v Kyjích.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 23.11. 2018 ve 20 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do čtvrtku 21.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodiny Havránkových a Janákových.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Čtvrtek 1 listopadu  

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

mimořádný pořád bohoslužeb.

17.00 pobožnost na Kyjském hřbitově

18.00 slavnostní mše sv. v kostele v Kyjích

Pátek 2 listopadu

VZPOMÍNKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH

Slavnostní Mše sváta v Kyjích od 18.00 h. za doprovodu gregoriánského zpěvu za všechny zemřelé choralisty od sv. Vojtěcha.

 

3 listopadu

První sobota v měsíci, už tradičně mše sv. v 9.00 h, následně svatý růženec a meditace za odčinění hříchů našich i celého světa podle doporučení Panny Marie.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                                          kafé a čaj.

Pastorační sekání

Pastorační setkávání tento týden podle rozvrhu.

Setkání manželů s malými dětmi.

Příští neděle je první neděle v měsíci a proto moc zveme manželské páry i s malými dětmi na setkání od 14.00 h v Oáze v ulici Maňákové na Černým mostě.

Brigáda

V sobotu 03.11 od 11.00 h konečně po dlouhé době se uskuteční farní brigáda na úklid fary, farní zahrady a listí kolem kostela. Děkují.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Žižkovu a Michlovu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Plánovaná setkání:

úterý                                               setkání mládeže od 18.30 h.

čtvrtek                                            setkání katechumenů od 19.00 h

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           kavárna

Výročí posvěcení kostela.

Příští nedělí v naší farnosti slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA. Je to zároveň devítiletá příprava na oslavu 800 let od vzniku tohoto chrámu. Moc srdečně jsme zváni na historickou přednášku v neděli 28 října, která se uskutečni na faře po Mši sv. od 10.00 h a také po Mši sv. od 11.30. den

 

Slavnost Všech svatých.

1 listopadu se koná pobožnost na Kyjském hřbitově od 17.00 hod a následně slavnostní Mše sv. od 18.00 h. Odpustky je možné získávat po splnění obvyklých podmínek.

Vzpomínku na všechny věrné zemřelé se koná2 listopadu v Kyjském kostele od 18.00 h za doprovodu gregoriánského zpěvu. Všichni srdečně jsem zvaní.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. října                                    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky      církve

17. října                                    památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

18. října                                    svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Úterý                                               setkáni mládeže od 18.30 h

Čtvrtek                                             setkání katechumenů od 19.00 h.

3 středa v měsíci                               biblická hodina od 19.00 h.

3. pátek v měsíci                              tentokrát setkání žen19.15 h.

Nedělní setkávání

2 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

Katecheze

Výuka náboženství podle plánu, středa, čtvrtek a pátek.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Rošických.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 káva čaj

 

Pastorační sekání

Pastorační setkání tento týden se konají jen do čtvrtka. Setkání žen se posouvá na 3 pátek v měsíci, katechumeni na další čtvrtek. Katecheze a setkání mládeže se konají pravidelně.

 

Duchovní obnova mužů

Ve čtvrtek v 16.00 hod se odjíždí na duchovní obnovu mužů v benediktinským klášteře v Tyncu u Krakova. Podrobný program bude sdělený na místě.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuAdámkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

1 října                                                        památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

2 října                                                        památka sv. andělů strážných.

4 října                                                        památka sv. Františka z Assisi.

 

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                                     neděle radosti a pravdy.

Poděkování,

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě poutí do Staré Boleslaví, zejména pro Marka Glasa veliký dík.

Plánovaná setkání:

Plánována setkání podle řádu a domluvy. Připomínám, že náboženství děti už začalo, ve středu a pátek v Kyjích a ve čtvrtek v Oáze.

Setkání mládeže v úterý od 18.00 h mše sv a následně od 18.30 sezení na faře. Tento krát prosím i zájemce o svátost biřmování jako poslední šance se přihlásit.

Biblická hodina.

Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina na faře v Kyjích.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovu, Ďoubalovu, Tůmovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

27. září                                            památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. září                                            slavnost sv. Václava, mučedníka
29. září                                           svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

2,4 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

1 a 3 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových.

každé úterý v měsíci                             setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

Každý čtvrtek v měsíci                         příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                                 kavárna, knihovna

Náboženství

Od 24 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:        15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:      14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:                    16.30 h starší věková skupina

Pražská pěší pouť do Staré Boleslaví.

V pátek 28 září v 5.00 h. se vydáme na pouť do Staré Boleslaví. Začátek u kostela v Kyjích. Srdečně zveme. Je možnost přespávání na faře.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Batrlovu,

Švehelkovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 září čtvrtek                                     památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,

Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září pátek                                       svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

 

Plánovaná setkání

Biblická hod                                       středa od 19.00 hod.

3 pátek v měsíci                                  setkání mužů od 19.15 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuMayovu a Bernetovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 září čtvrtek                                      památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve.

14 září pátek                                         svátek Povýšení svatého kříže

15 září sobota                                       památka Panny Marie Bolestné

 

Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

2,4 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

1 a 3 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových.

každé úterý v měsíci                             setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

Každý čtvrtek v měsíci                         příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                 neděle farníků

Náboženství

Od 24 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:

15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:

14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu:

Týrnerovu, Sirovátkovu a Vasileskou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8. září                                                  svátek narozeni Panny Marie.

 

Plánovaná setkání na tento rok:

Katecheze v naší farnosti začíná v týdnu od 24 září. Jen Biblická hodina tuto středu od 19.00 h.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 čajovna a kafé.

Katechumeni

Ve čtvrtek od 19.00 hod. se koná setkání zájemců o svátost křtu dospělých na faře v kyjích.

Svátost biřmování

Zájemci o svátost biřmování prosíme o kontakt do 15 záři.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuPolákovu, Šrámkovu, Joskovu a Šťastných.