OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                           čajovna

Plánovaná setkání:

Tento týden se všechny aktivity konají podle planu.

 

Setkání manželských párů.

Dnes v první neděle v měsíci v Oáze od 14.00 h se koná setkání manželů. Téma jé 4 přikázání s desatera.

 

Farní ples

Farní ples se v naší farnosti uskuteční 19 ledna 2019. Prosíme o dárky do tomboly.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svatek Svaté Rodiny

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci  neděle radostí a pravdy

1 ledna                            Slavnost Matky Boží Panny Marie,

2 ledna                                      památka sv. Basila Velikého a Řehoře Nadzemského, biskupů a učitelů církve.

                                  31. 12 památka sv. Silvestra                                

17.00 h. Mše. sv. s výstavem Nejsvětější Svátosti, a s poděkováním za uplynulý rok.

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2018

Od 1. do 7. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili pí Kateřině Chvátalové.

 

Slavnost Matky Boži Panny Marie

Slavnost Matky Boži Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku

v 10, 11.30 a 18 h.

První sobota v měsíci

Příští sobotu od 9.00 h. se koná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Koncert koled

V sobotu 5 ledna od 17.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná výjimečný koncert koled. Jste srdečně zváni.

 

Farní ples.

Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Chalupovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čajovna

 

Předvánoční úklid

K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme dnes 23. 12. od 14 h. Prosíme, přijďte pomoci.

 

Svátek Svaté Rodiny

Příští neděli během Mši sv. bude žehnání manželů.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Dupačovu .

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Plánovaná setkání:

Tento týden se ruší náboženství, setkání mužů a biblická hodina.

 

Pozvánka na adventní přípravu.

V sobotu 22 prosince od 19.00 h. v kostele se uskuteční meditační večer s hudbou. Všichni jsou srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           setkání u kafé a čaje.

Důležité.

V Pátek se Mše sv. posouvá na 15.00 hod kvůli setkání u jesliček. Nekoná se také setkání mužů.

Živy betlém.

Ve pátek 21.12.2018 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.

 

 

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Víškovu, Spáčilovu, Ageiwovu a Koubkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

13. prosince                              památka sv. Lucie, panny a mučedníci.

14. prosince                              památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

 

Plánovaná setkání:
3. pátek v měsíci                               setkání žen od 19 h

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                             setkání farníků.

Živy betlém.

V pátek 21.12.2016 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

Debata ve farnosti

V neděli 16 prosince od 13.00 hod v prostorách fary se uskuteční debata na téma Istambulské úmluvy. Jde o pozvání členů naši farnosti. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem o aktivní debatu nad otázkami dnešní doby.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku a Štěpána Tvarohovi.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

8 prosince                                                 Slavnost Panny Marie,

počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Mše sv. rorátní od 7.00 hod. po mši sv. snídani na faře.
Plánovaná setkání:

1. středa v měsíci                                      biblická hodina od 19 h

Všechna ostatní setkávání pravidelně.

 

Výjimka

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. od 18.00 h u Malých sester Ježíšových. Důvodem je setkání pastorační rady Arcidiecéze Pražské.
Roráty

Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

 

Latinská mše sv.

9 prosince v neděli Mše sv. od 10.00 h se koná za doprovodu gregoriánského zpěvu. Srdečně zveme všechny k slavení liturgie v starobylém jazyce.

 

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka se uskuteční ve středu 5. prosince od 17 h v Kyjích na faře. Všechny děti jsou srdečně vítány!

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Jirsovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 34. NEDĚLE Krista Krále

30 listopadu                              svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

Poděkování 

Děkují všem za přípravu a pomoc s dnešní slavností Krista Krále, a za akce „Brigáda na faře“.

Nedělní setkání na faře:
4. neděle v měsíci                           káva a čaj.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Roráty

Během adventní doby už tradičně každou sobotu rorátní mše sv. v 7.00 h, a následně snídáni na faře. Začneme 8. prosince.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21 listopadu                           Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

22 listopadu                           Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24 listopadu                            Památka sv. Ondřeje Dung-Laca kněze a druhů mučedníků.

Plánovaná setkání:

4. pátek v měsíci                                výjimečně setkání u svatomartinských vina.                                                        

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                              čajovna

 

Brigáda Na farní zahradě.

Příští sobotu od 11.00 prosím o pomoc při hrabání listy na farní zahradě. Výjimečně začněme v 11.00 hod. Děkuji za přítomnost.

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle plánu. Biblická hodina ve středu od 19.00 h. Ve čtvrtek 16 listopadu Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Walczyk a ten cely rod.

 

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

12 listopadu                                    památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

13 listopadu                                    památka sv. Anežky České, panny
17. listopadu                                   památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

 

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                           setkání na faře u kafe a čaje.

 

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 23.11. 2018 ve 20 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do čtvrtku 21.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

 

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodinu Vilčkovu, Winklerovu a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9. listopadu                                               svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu                                              památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele                                                                               církve

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu. Výjimkou je setkání mužů v pátek od 19.15 místo žen, které na duchovní obnovu jedou další týden.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Setkání manželských párů

Setkání manželských párů dnes v neděli od 14.00 h na faře v Kyjích.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 23.11. 2018 ve 20 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do čtvrtku 21.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodiny Havránkových a Janákových.