OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21 listopadu                           Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

22 listopadu                           Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 

 

Plánovaná setkání:

4. pátek v měsíci                                výjimečně setkání u svatomartinských vina.

                                  

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                              čajovna a setkání manželů v Oáze od 14.00 hod.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 22.11. 2019 ve 19.30 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do 20.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

 

Brigáda na farní zahradě.

V sobotu 30 listopadu od 9.00 hod prosím o pomoc při hrabání listů a přípravu farní zahrady na zimu.

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle plánu. Výjimkou je biblická hodina, zatím přerušená kvůli nezajmu. Ve čtvrtek 14 listopadu Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Vladimíra a Alžbětu Šimanovi a jejich rody, za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

11. listopadu                                   památka sv. Martina, biskupa.

12. listopadu                                   památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

13. listopadu                                   památka sv. Anežky České, panny
Plánovaná setkání:

Tento týden se pastorační setkání ruší, je to kvůli národní pouti do Říma.

Mše sv. ve středu a pátek od 18.00 hod.

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 22.11. 2019 ve 19.30 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do 20.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodinu Widulinskou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

4 listopadu                                                 památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

9. listopadu                                               svátek Posvěcení lateránské baziliky

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

Zrušena je biblická hodina ve středu od 19.00 h.

Ve čtvrtek se nekoná Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Nedělní setkání na faře:
1. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 22.11. 2019 ve 19.30 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do 20.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Přespávání na faře

V pátek 8 listopadu p. Denisa Ratajová a ostatní spolupracovnici připravuji na faře v Kyjích pro děti odpolední program s možnosti přespávání. Prosíme o nahlášení děti.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za Janu Hloušovu za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb, za celou rodinu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Plánovaná setkání:

Tento týden setkávání ve farnosti podle plánu. Jen v pátek začíná duchovní obnova pro ženy.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                             kavárna

Výročí posvěcení kostela.

Z důvodu dnešního dne modliteb za misie, dne výročí posvěcení našeho kostela se překládá na příští neděli. Zároveň plánována přednáška se uskuteční v jinem terminu.

 

Slavnost Všech svatých.

1 listopadu se koná pobožnost na Kyjském hřbitově od 17.00 hod a následně slavnostní Mše sv. od 18.00 h. Odpustky je možné získávat po splnění obvyklých podmínek.

Vzpomínku na všechny věrné zemřelé se koná2 listopadu v Kyjském kostele od 9.00 hod. a to i s modlitbou svatého růžence, a v 18.00 hod. v latině za doprovodu gregoriánského zpěvu. Všichni jste srdečně zvaní.

 

Přespávání na faře pro děti a mládež.

8. listopadu se na všechny děti ve věku 7 – 14 let těšíme na faře v Kyjích. Čeká nás dobrodružná cesta po stopách svaté Anežky České. Budeme soutěžit, vyrábět a povídat si o době, ve které Anežka žila. Prosím zájemce, aby napsali na e-mail denda.d@volny.cz a to nejpozději do 1. listopadu. Pokud se děti budou chtít zúčastnit jen večerního programu bez přespání, je to samozřejmě také možné.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Adámkovu a Sabóvu.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. října                                    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky       církve

17. října                                    památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

18. října                                    svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Plánována setkání podle rozvrhu:, připomínám, setkání katechumenů v úterý od 19.00 hod, ve středu je biblická hodina od 19.00 h, ve čtvrtek příprava na biřmování od 19.00 hod jen setkání žen se překládá na konec měsíce kvůli duchovní obnově.

Důležité.

Příští neděle v naší farnosti slavíme den výročí posvěceni kostela. Jakožto se připravujme na 800 výročí postavení našeho kostela, na přednášku o kostele a dějinách farností je pozvány Páter Vladimír Kelnar, bývaly farář a odborník na kulturu v diecézi. Přednáška se koná na faře v Kyjích od 12.30 hod.

Nedělní setkávání

2 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

Katecheze

Výuka náboženství podle plánu, středa, čtvrtek a pátek.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovou, Hečkovou a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7 října                                           památka Panny Marie růžencové.
Plánovaná setkání:

Tento měsíc se konají duchovní obnovy pro muže a ženy a proto páteční setkání jsou zrušena. Odjezd mužů v tento pátek v 16.00 hod.  Odjezd žen v pátek 25. října.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci, kafé a čaj.

Brigáda

Prosím o pomoc s natíráním zdi kolem kostela v sobotu 19.října od 9.00 hod

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Podsadni, Pastorovi, Berkyovi a Katonovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

30 září                                             památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1 října                                             památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2 října                                             památka sv. andělů strážných.

4 října                                             památka sv. Františka z Assisi.

 

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                           neděle radostí a pravdy.

Brigáda

Prosím o pomoc s natíráním zdi kolem kostela v sobotu 19.října od 9.00 hod

Poděkování,

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě poutí do Staré Boleslaví zvlášť Marek Glas je osoba, která organizuje a koordinuje tuto krásou událost. .

První sobota v měsíci.

Příští sobotu 5 října od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Klabanovich a Čapkovich.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

27. září                                            památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. září                                            slavnost sv. Václava, mučedníka
Plánovaná setkání:

Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                           kavárna, knihovna

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví

28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Šimanovích.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

16 září                                                památka sv. Ludmily, mučednice

20 září                                                 památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,

Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září                                                 svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

 

Plánovaná setkání

Tento týden všechna plánovaná setkání se konají podle plánu až na jednu výjimku.

 

Důležitá změna je, že ve středu v místo biblické hodiny se po mši svaté jede na divadelní hru do divadla Miriam.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

Náboženství – DŮLEŽITÉ

Od středy se konají první hodiny náboženství. Na faře v Kyjích náboženství začíná ve středu od 15.45 h a v pátek od 16.30 pro starší děti. V Oáze ve čtvrtek od 14.15 a 15.00 h.

Brigáda

Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v sobotu 14 září. Pán Bůh zaplať.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Csicso (Čičo).

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 září                                                 památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve.

14 září                                                 svátek Povýšení svatého kříže

 

 

Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

1,3 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

2 a 4 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových od 18.00 h.

každé čtvrtek v měsíci                           setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

každý úterý v měsíci                             příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                 neděle farníků

Náboženství

Od 18 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:

15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:

14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu:

Bátrlovou, Švehelkovou a zemřelé příbuzné