OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek 21. června           památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna, knihovna

 

Prezentace knížky

Příští neděli se uskuteční prezentace knížky  „Deník japonské manželky“ Veroniky Ageiwa. Jste zváni.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Mlynářovu a Paškovu.

10 Neděle v mezidobí

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               neděle farníků.

 

11 června              památka sv. Barnabáše, apoštola

13 června              památka sv. Antonína s Padovy, kněze a učitele církve.

 

Mimořádně

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. v Oáze na Černým mostě.

 

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Hylenovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Těla a krve Páně

úterý 5 června                                     památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

pátek 8. června                                   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota 9. června                                           Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

Plánovaná setkání:

úterý                                                   setkání mládeže

1. středa v měsíci                                biblická hodina od 19 h

2. pátek v měsíci                                 setkání žen od 19.15 h

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               kavárna

Farní tábor 

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baitlerovu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

24 května                                            Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.30 h.

středa v měsíci                                    předmanželsky kurz.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

Staročeský jarmark.

V sobotu 26.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

 

Noc kostelů

V patek 25 května se koná noc kostelů. V naši farnosti program začíná v 18.00 hod Mši sv. Následně bude příležitost vyslechnout si koncert chrámového sboru u kostela sv. Bartoloměje pod vedením paní Renaty Polákové dále bude prohlídka kostela a další informace o naši farnosti.

 

Svátost biřmování

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice. V naší farnosti za přítomnosti pan biskupa Zdenka Wasserbauera bude udělovaná svátost biřmování na Mši sv. od 10.00 hod. Jste srdečně zvaní.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Štefkovu a Mrzenovu.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

14 května                                            svátek sv. Matěje

16 května                                            svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

Setkávání

Tento týden se konají všechna setkání podle planu. Prosím zejména kandidáty biřmování, aby se zúčastnili setkání v úterý od 19.00 hod.

 

Staročeský jarmark.

V sobotu 26.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

 

Pouť na Svátou horu u příležitosti výtoči korunovace Panny Marie Svatohorské.

10 června se koná pouť České provincie na Svátou horu. Hlavním celebrantem za účastí českých a moravských biskupu bude Kard. Dominik Duka. S naši farnosti pojede autobus. Cena je 150 Kč. Zájemci prosím o informace skrze e-mail farnosti do 19 května. E-mail je: farnostkyje@centrum.cz . Podrobnosti programu najdeme na našich web stránkách.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Havránkovu a Janákovu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6. NEDĚLE Velikonoční

12. května                                 svátek Výročí posvěcení katedrály.

12. května                                 slavnost Nanebevstoupení Páně.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               kafé a čaj

 

První svaté přijímaní.

V neděli 13 května v naši farnosti se uskuteční první svaté přijímáni na Mší sv. od 10.00 hod. První zpověď se koná v pátek od 16.30 hod.

 

Svátost křtu dospělých.

Prosím zájemců o svátost křtu dospělých o kontakt na číslo 777136282, nebo osobní kontakt s farářem do 13 květná.

 

Staročeský jarmark.

V sobotu 26.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

 

Pouť na Svátou horu u příležitosti výtoči korunovace Panny Marie Svatohorské.

10 června se koná pouť České provincie na Svátou horu. Hlavním celebrantem za účastí českých a moravských biskupu bude Kard. Dominik Duka. S naši farnosti pojede autobus. Cena je 150 Kč. Zájemci prosím o informace skrze e-mail farnosti do 13 května. E-mail je: farnostkyje@centrum.cz . Podrobnosti programu najdeme na našich web stránkách.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Vlčkovu a Winklerovu.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE Velikonoční

2. května                                   památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

3. května                                   Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                               neděle radosti a pravdy

Plánovaná setkání

středa                                                  biblická hodina od 19.00 h.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Svátost křtu dospělých.

Prosím zájemců o svátost křtu dospělých o kontakt na číslo 777136282, nebo osobní kontakt s farářem do 13 květná.

 

Staročeský jarmark.

V sobotu 26.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

 

Pouť na Svátou horu u příležitosti výtoči korunovace Panny Marie Svatohorské.

10 června se koná pouť České provincie na Svátou horu. Hlavním celebrantem za účastí českých a moravských biskupu bude Kard. Dominik Duka. S naši farnosti pojede autobus. Cena je 150 Kč. Zájemci prosím o informace skrze e-mail farnosti do 13 května. E-mail je: farnostkyje@centrum.cz . Podrobnosti programu najdeme na našich web stránkách.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Jelenovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE Velikonoční

 

23 dubna                                 Svátek sv. Vojtěcha, biskupa

                                                a hlavního patrona pražské arcidiecéze.

25 dubna                                 svátek sv. Marka, evangelisty

 

Plánovaná setkání

úterý                                                   setkání mládeže od 18.30 h.

 

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               nedělní káva a čaj

 

Přednáška

Příští neděle po mši sv. od 10.00 h na faře se uskuteční setkání s paní Emilii Kábovou, která se poděli svými zkušenostmi s života na Ukrajině a velkého pronásledování ve Volyni.

 

Duchovní obnova pro mládež.

Příští víkend se koná duchovní zamýšlení pro mládež naši farnosti. Zájemci prosím kontaktujte Anežku Havránkovou.

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Zemanovu a zemřelé rodiče.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE Velikonoční

 Plánovaná setkání

úterý v měsíci                                     setkání mládeže 18.30 h.

příprava na biřmování od 19.00 h.

středa                                                  biblická hodina od 19.00 h.

pátek                                                   setkání mužů od 19.15 h.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               neděle farníků, káva a čaj

 

Zájemci o svátost křtu dospělých.

Prosím zájemců o svátost křtu v naší farnosti, aby mně kontaktovali do 13 květná.

 

Repatriace kardinála Josefa Berana.

20. DUBNA 18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program

19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou

20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie

 

21. DUBNA 10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí

11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Machncovu Ďoubálovu, Tůmovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE Velikonoční

 

Božího milosrdenství

9 dubna                                              Slavnost zvěstování Páně

11 dubna                                            památka sv. Stanislava,

                                                           biskupa a mučedníka

 

Plánovaná setkání

úterý                                                              setkání mládeže od 18.30 h.

pátek                                                              setkání žen od 19.15 h.

 

Poděkování

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě svátku Božího milosrdenství. Pan Bůh zaplať.

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.