OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 12 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. června                       sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

29. června                       slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů,

                                        Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.00 h.

kurz předmanželský od 19.00 h.

5. středa v měsíci                                biblická hodina

čtvrtek                                                setkání zájemců o svátost biřmování od 19.00 h na                                                            faře v Kyjích.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     kavárna, knihovna

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Tyrnerovu a Syrovátkovu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Těla a krve Páně

pátek 23. června                                  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota 24. června                                          slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.00 h.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               kavárna

 

Brigáda

Moc a moc děkuji všem, kdo se zúčastnili sobotní brigády. Je to veliké poděkování, za prací, která poslouží nám všem. Pán Bůh zaplať.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce

13. června                                                     Památka sv. Antonína z Padovy

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.00 h.

kurz předmanželský od 19.00 h

2. středa v měsíci                                setkání mužů od 19.00 h

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               setkání farníků

pastorační rada od 12.30

Slavnost Těla a Krve Páně.

Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h.

Brigáda

V sobotu 17 června proběhne další tři brigády na farní zahradě a kolem kostela. Prosím o pomoc.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Machancovu, Ďoubalovu Koralovu, Tůmovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

5. června                                                       Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

8 června                                              Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.00 h.

1. středa v měsíci                                biblická hodina

2. pátek v měsíci                                 setkání žen 19 h

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               káva a čaj

Setkaní manželských párů od 14.00 h

 

Brigáda

V sobotu 17 června proběhne další tři brigády na farní zahradě a kolem kostela. Prosím o pomoc.

Pastorační rada

Příští neděle se koná pastorační rada, předem prosím o návrhy na obnovení a vymalování fary.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

Latinská mše sv.

Na slavnost Nejsvětější Trojce příští neděle mše sv. od 10.00 h se koná v latinském jazyku a za doprovodu sboru pod vedením Jiřího Poláka. Srdečně zveme.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Bištikovu a Kolářovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

26 května                                     památka sv. Filipa Neriho, kněze

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                     káva a čaj na faře

Pastorační rada

V neděli  28 května od 12.30 se uskuteční mimořádně pastorační rada farností, prosím o setkání všech členů.

Svátost křtu dospělých a biřmování.

Prosím zájemců o svátost křtu a svátost biřmování o kontakt na číslo 777136282, nebo osobní kontakt se mnou do 28 květná.

Staročeský jarmark.

V sobotu 27.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Bláhovu a Šoltýsovu a zemřelé cleny rodiny.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE Velikonoční

 

16 května                                            svátek sv. Jana Nepomuckého.

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               čajovna a kavárna

Plánovaná setkání

úterý                                                   setkání mládeže od 18.00 h.

předmanželský kurz od 19.00 h.

středa                                                  biblická hodina od 19.00 h.

čtvrtek                                                 setkání mužů od 19.00 h.

Svátost křtu dospělých a biřmování.

Prosím zájemců o svátost křtu a svátost biřmování o kontakt na číslo 777136282, nebo osobní kontakt se mnou do 15 květná.

Staročeský jarmark.

V sobotu 27.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Baitlerovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání

úterý                                                   setkání mládeže od 18.00 h.

předmanželský kurz od 19.00 h.

11-14 květen                                       duchovní obnova žen, podrobností sděluje Anna Havránková.

18 května ve čtvrtek                           setkání mužů od 19.00 h.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               nedělní káva a čaj

Předmanželské ohlášky

Uzavřít svátost manželství v naší farnosti mají v úmyslu Jan Šoltýs a Michaela Bláhová. Podpořme modlitbami toto jejích rozhodnutí.

Farní Tábor

Letos se farní tábor koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Podrobností sděluje Renata Poláková.

Modlitba za rodiny

 V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Tůmovu a Koralovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání

úterý                                                   setkání mládeže od 18.00 h.

předmanželský kurz od 19.00 h.

středa                                                  biblická hodina od 19.00 h.

sobota                                                 první sobota v měsíci, mše sv. od 9.00 h.

Následně svatý růženec.

Svátost křtu a biřmování.

Zájemci o svátost křtu dospělých a svátost biřmování prosím o kontakt do 15 květná.

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                               neděle radosti a pravdy

Nové pravidla užívání fary.

Od dnes není dovoleno požívání vína ve sklepě. Výjimku uděluje farář.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE Velikonoční Božího milosrdenství

25 dubna                                             svátek sv. Marka

29 dubna                                             památka sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve.

 Plánovaná setkání

1 úterý                                    setkání mládeže od 18.00 h.

kurz předmanželsky od 19.00 h.

 

Poděkování

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě svátku Božího milosrdenství. Pan Bůh zaplať.

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Velíkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               káva

Náboženství

Tento týden se v naši farností ruší náboženství. Začíná až příští týden.

Předmanželský kurz.

V úterý od 19.00 h. pokračuje další setkání přípravy na manželství.

Velikonoční pondělí                          Mše sv. 10:00 h Kyje

Po mši sv. začíná tradičně – kyjské velké velikonoční grilování. Zváni a vítáni jsou všichni bez ohledu na věk, vyznání, národnost a soukromé názory. Zaručujeme příležitost k diskuzi a výbornou atmosféru. Uvítáme také masíčko, zeleninu a zbytek dobrot, které společně zbaštíme.

„DEN MILOSRDENSTVÍ“

Všechny Mše sv. v neděli Božího milosrdenství

se posouvají na hodinu 17.00

na kopečku Božího milosrdenství.

Podrobnosti: www.farnostkyje.czwww.praha14.cz.

 

 

Poděkování

Moc a moc děkujeme za pomoc s úklidem, výzdobou a liturgickou opravou velikonočních svátku. Pán Bůh vám všem žehnej.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovu a Ďoubalovu.