OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Důležité!!!

4 neděle adventní v Oáze na Černém mostě se nekoná z důvodu večerní slavnostní Narození Páně. Viz:  bohoslužby o Vánocích.

 

Plánovaná setkání:
Plánována setkání tento týden se ruší včetně náboženství. Výjimkou je setkání mládeže na téma „Panna Marie a Boží vtělení“ v úterý od  18.30 h. na faře v Kyjích.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           kafé a čaj.

Farní ples

20 ledna už tradičně se uskuteční farní ples. Listy, dárky do tomboly a podrobností sděluje Petra Vlčková. Všichni jste srdečně zváni.

 

Živy betlém.

Ve čtvrtek 21.12.2016 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.  

 

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

 

Předvánoční úklid a zdobení.

Srdečné díky všem, kteří se podíleli na úklidu fary! K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme v sobotu 23. 12. po rorátní Mší sv. od 9.00 h. Prosíme, přijďte pomoci.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Bílých a Klabouchových

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

13. prosince                              památka sv. Lucie, panny a mučedníci.

14. prosince                              památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

 

Plánovaná setkání:
3. pátek v měsíci                               setkání mužů od 19 h

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                             setkání farníků.

Mše sv. ve čtvrtek.

Tento čtvrtek se mše sv nekoná v Oáze ale v komunitě Malých sester Ježíšových

od 18.00 h.

Živy betlém.

Ve čtvrtek 21.12.2016 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.  

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

Volby do pastorační rády

Novými členy pastorační rady  farností se stali:

Anežka Havránková, Hana Kábová,  Renata Poláková, Denisa Ratajová, Petra Vlčová, Petr Brychta, Viktor Mach, Lukáš Matýska, Richard Samko, Jaroslav Vlčko. V zastoupení jsou též farní charita a komunita Malých sester Ježíšových.

Tímto chci také mnohokrát poděkovat dosavadní radě a jako poděkování odsloužím Mši sv. příští neděli od 10.00 h.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Kozlovu a Ondráčkovu. 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

8 prosince                                                 Slavnost PANNY MARIE,

POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Plánovaná setkání:

1. středa v měsíci                                      biblická hodina od 19 h

2 pátek v měsíci                                        setkání žen od 19.15 h

Všechna ostatní setkávání pravidelně.

 

Výjimka

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. od 18.00 h u Malých sester Ježíšových. Důvodem je setkání pastorační rady Arcidiecéze Pražské.
Roráty

Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

 

Latinská mše sv.

Příští neděle Mše sv. od 10.00 h se koná za doprovodu gregoriánského zpěvu. Srdečně zveme všechny k slavení liturgie v starobylém jazyce.

 

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka se uskuteční v úterý 5. prosince od 17 h v Kyjích na faře. Všechny děti jsou srdečně vítány!

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Anežky a Štěpána Tvarohovych.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 34. NEDĚLE

     

Krista Krále

30 listopadu                              svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

Poděkování

Děkují všem za přípravu a pomoc s dnešní slavností Krista Krále, a  za akce „přespávání děti na faře“.

Nedělní setkání na faře:
4. neděle v měsíci                           káva a čaj.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Roráty

Během adventní doby už tradičně každou sobotu rorátní mše sv. v 7.00 h, a následně snídáni na faře. Začneme 9. prosince.

Volby do pastorační rády

3 prosince se uskuteční volba nové pastorační rady naši farnosti.

Seznám kandidátů do pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích:

Denisa Ratajová, Anežka Havránková, Petra Vlčová, Renata Poláková Jaroslav Vlčko, Viktor Mach, Miroslav Kozel, Pavel Rada, Jiří Hoffer, Petr Brychta, Vladimir Víšek, Richard Samko, Štefan Verbovský, Lukáš Matýska, Ondřej Weigricht, Janko Faryat.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Kijonkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21. listopadu                          Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. listopadu                          Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24 listopadu                            Památka sv. Ondřeje Dung-Laca kněze a druhů mučedníků.

Plánovaná setkání:

4. pátek v měsíci                                výjimečně setkání mužů a tatínků od 19 h

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                              čajovna

Volby do pastorační rády

3 prosince se uskuteční volba nové pastorační rady naši farnosti. Proto je třeba do nedělí 19 listopadu přihlásit kandidáty. Je možné to udělat buď formou emailu, osobně u faráře, nebo u členů současné pastorační rady.

Přespávání na faře

V sobotu 25 listopadu p. Denisa Ratajová (mobil 778470719)  a ostatní spolupracovnici připravuji na faře v Kyjích pro děti odpolední program s možnosti přespávání. Podrobnosti budou ještě sdílené, zatím se jedná o rezervování terminu.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Adámkovu a Sabóvu.

 

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 listopadu          památka sv. Anežky České, panny
17. listopadu          památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu. Biblická hodina ve středu od 19.00 h. Ve čtvrtek 16 listopadu Mše sv. v Oáze od 18.00 h. je to výjimka.

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Pastorační rada

Dnes od 12.30 se koná pastorační rada. Děkuji za účast.

Brigáda

Děkuji mnohokrát za pomoc při brigádě.

Svatomartinská vína.

Pán Bůh zaplať pro Ivu a Pavla Radovi za krásný večer u Svatomartinického vina.

Volby do pastorační rády

V listopadu se uskuteční volba nové pastorační rady naši farnosti. Proto je třeba do nedělí 19 listopadu přihlásit kandidáty. Je možné to udělat buď formou emailu, osobně u faráře, nebo u členů současné pastorační rady.

Přespávání na faře

V sobotu 25 listopadu p. Denisa Ratajová (mobil 778470719)  a ostatní spolupracovnici připravuji na faře v Kyjích pro děti odpolední program s možnosti přespávání. Podrobnosti budou ještě sdílené, zatím se jedná o rezervování terminu.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodinu Bouřilovu.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9. listopadu                                               svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu                                              památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele                                                                               církve
11. listopadu                                             památka sv. Martina, biskupa
Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu. Výjimkou je biblická hodina ve středu od 19.00 h. Ve čtvrtek 9 listopadu Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Nedělní setkání na faře:
1. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Setkání manželských párů

Setkání manželských párů dnes v neděli od 14.00 h na faře v Kyjích.

Brigáda

V sobotu 11.11 od 9.00 h konečně po dlouhé době se uskuteční farní brigáda na úklid fary, farní zahrady a listí kolem kostela. Moc a moc jsou zvaní a vítání zájemci o tuto troše zbožnou, a však velice užitečnou prací. Děkují už předem za obrovsky zájem.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v sobotu 11.11. 2017 ve 20 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do čtvrtku 9.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Volby do pastorační rády

V listopadu se uskuteční volba nové pastorační rady naši farnosti. Proto je třeba do nedělí 19 listopadu přihlásit kandidáty. Je možné to udělat buď formou emailu, osobně u faráře, nebo u členů současné pastorační rady.

Přespávání na faře

V sobotu 25 listopadu p. Denisa Ratajová a ostatní spolupracovnici připravuji na faře v Kyjích pro děti odpolední program s možnosti přespávání. Podrobnosti budou ještě sdílené, zatím se jedná o rezervování terminu.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodiny Žákových, Beranových a Vernerových.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Středa 1 listopadu 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

mimořádný pořád bohoslužeb.

17.00 pobožnost na Kyjském hřbitově

18.00 slavnostní mše sv. v kostele v Kyjích

Čtvrtek 2 listopadu

VZPOMÍNKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH

Slavnostní Mše sváta v Kyjích od 18.00 h. za doprovodu gregoriánského zpěvu  za všechny zemřelé choralisty od sv. Vojtěcha.

4 listopadu                                             sv. Karla Boromejského biskupa,

Je to první sobota v měsíci, už tradičně mše sv. v 9.00 h, následně svatý růženec a meditace za odčinění hříchů našich i celého světa podle doporučení Panny Marie.

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                                          radostí a pravdy

Volby pastorační rády

V listopadu se uskuteční volba nové pastorační rady naši farnosti. Proto je třeba do nedělí 19 listopadu přihlásit kandidáty. Je možné to udělat buď formou emailu, osobně u faráře, nebo u členů současné pastorační rady.

Pastorační sekání

Pastorační setkávání tento týden podle rozvrhu. Téma mládeže je „Láska je víc než spravedlnost!“ Chvály, diskuze.

Setkání manželů s malými dětmi.

Příští neděle je první neděle v měsíci a proto moc zveme manželské páry i s malými dětmi na setkání od 14.00 h na faře v Kyjích. Vezměte i kamarády.

Brigáda

V sobotu 11.11 od 9.00 h konečně po dlouhé době se uskuteční farní brigáda na úklid fary, farní zahrady a listí kolem kostela. Moc a moc jsou zvaní a vítání zájemci o tuto troše zbožnou, a však velice užitečnou prací. Děkují už předem za obrovsky zájem.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Melicharovu.

ps.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v sobotu 11.11. 2017 ve 20 hodin na kyjské faře Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do čtvrtku 9.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail mamka.iva@seznam.cz Těší se na vás Iva a Pavel Radovi

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. října                                        svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Misijní neděle

Dnes 22 října prožíváme misijní neděle. Pamatujme v modlitbách na tento úmysl.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                           kavárna
Náboženství
Tento týden kvůli podzimním prázdninám se ruší náboženství ve čtvrtek a pátek.

 

Důležité

Příští neděle se slaví výroční den posvěcení našeho kostela. Tento rok značně také novena, teda 9 letou příprava na slavnost 800 let od vzniku chrámu sv. Bartoloměje v Kyjích. Letošním téma bude:

„VÝZNAM CHRÁMU PÁNĚ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA.“

 

Společné dílo.

Připravujeme ve farnosti dva projekty, které se týkají tak minulostí jak i budoucností. Ten první je spjat se změnou presbytáře, druhy má za účel přinášet finanční podporu naší farnosti. Podrobnosti budou zveřejněné v brzké době, prosím jen o zamýšlení nad možností podpory.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Janákovu a Havránkovu.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18. října                                        památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

19. října                                        svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Úterý                                               setkáni mládeže od 18.30 h

Příprava na biřmování od 19.00 h

Čtvrtek                                             setkání katechumenů od 19.00 h.

3 středa v měsíci                               biblická hodina od 19.00 h.

3. pátek v měsíci                               setkání mužů 19.15 h.

3 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Brychtovu a Radkovských.