OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 srpna                                  památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

22 srpna                                  památka Panny Marie Královny

21 srpna                                  památka sv. Pia X., papeže

24 srpna                                  svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna

 

Mimořádně!!!

Tento týden Mše sv. se koná pouze ve středu od 18.00 hod.

Ruši se páteční Mše sv.

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Bištiakovu a Kolářovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

Středeční mše sv.

15 srpna ve středu se koná Mše sv na slavnost Nanebevzetí Panny Marie od 18.00 hod.

 

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodinu Jirsovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

6 srpna                                   svátek Proměnění Páně

9 srpna                                    památka sv. Terezie Benedikty od Kříže,

                                                panny a mučedníci, patronky Evropy.

10 srpna                                  svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11 srpna                                  památka sv. Kláry, panny.

Nedělní setkání na faře:

 

1. neděle v měsíci                     čajovna

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni!

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Michlovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola.

26 července           památka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Mimořádně

 

Letos o prázdninách Mše sv. se konají každý pátek od 18.00 hod a každou neděli v 10.00, 11.30 a 18.00 hod. Nekonají se Mše sv. ve středu, čtvrtek a na první sobotu v měsíci. Prosím využijte jiné farností v našem okolí, děkuji za pochopení.

P. Edward Walczyk

 Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Adámkovu a Sabóvu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa 11. července                   svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Mimořádně

 

Letos o prázdninách Mše sv. se konají každý pátek od 18.00 hod a každou neděli v 10.00, 11.30 a 18.00 hod. Nekonají se Mše sv. ve středu, čtvrtek a na první sobotu v měsíci. Prosím využijte jiné farností v našem okolí, děkuji za pochopení.

P. Edward Walczyk

 

 Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu a Kolarovu.

 

12 Neděle v mezidobí Slavnost narození Jana Křtitele.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               kafé a čaj

 

28 června                                  svátek sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

29 června                                  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Mimořádné 

 

Letos o prázdninách Mše sv. se konají každý pátek od 18.00 hod a každou neděli v 10.00, 11.30 a 18.00 hod. Nekonají se Mše sv. ve středu, čtvrtek a na první sobotu v měsíci. Prosím využijte jiné farností v našem okolí, děkuji za pochopení.

P. Edward Walczyk

 

Mše Sv. v Oáze.

Poslední předprázdninová Mše sv. ve čtvrtek v Oáze se koná od 18.00 hod.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Inšin.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek 21. června           památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna, knihovna

 

Prezentace knížky

Příští neděli se uskuteční prezentace knížky  „Deník japonské manželky“ Veroniky Ageiwa. Jste zváni.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Mlynářovu a Paškovu.

10 Neděle v mezidobí

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               neděle farníků.

 

11 června              památka sv. Barnabáše, apoštola

13 června              památka sv. Antonína s Padovy, kněze a učitele církve.

 

Mimořádně

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. v Oáze na Černým mostě.

 

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Hylenovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Těla a krve Páně

úterý 5 června                                     památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

pátek 8. června                                   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota 9. června                                           Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

Plánovaná setkání:

úterý                                                   setkání mládeže

1. středa v měsíci                                biblická hodina od 19 h

2. pátek v měsíci                                 setkání žen od 19.15 h

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               kavárna

Farní tábor 

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baitlerovu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

24 května                                            Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.30 h.

středa v měsíci                                    předmanželsky kurz.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

Staročeský jarmark.

V sobotu 26.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

 

Noc kostelů

V patek 25 května se koná noc kostelů. V naši farnosti program začíná v 18.00 hod Mši sv. Následně bude příležitost vyslechnout si koncert chrámového sboru u kostela sv. Bartoloměje pod vedením paní Renaty Polákové dále bude prohlídka kostela a další informace o naši farnosti.

 

Svátost biřmování

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice. V naší farnosti za přítomnosti pan biskupa Zdenka Wasserbauera bude udělovaná svátost biřmování na Mši sv. od 10.00 hod. Jste srdečně zvaní.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná ve Špindlerovým mlýně od 19 do 25 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Štefkovu a Mrzenovu.