OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. října                                    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky      církve

17. října                                    památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

18. října                                    svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Úterý                                               setkáni mládeže od 18.30 h

Čtvrtek                                             setkání katechumenů od 19.00 h.

3 středa v měsíci                               biblická hodina od 19.00 h.

3. pátek v měsíci                              tentokrát setkání žen19.15 h.

Nedělní setkávání

2 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

Katecheze

Výuka náboženství podle plánu, středa, čtvrtek a pátek.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Rošických.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 káva čaj

 

Pastorační sekání

Pastorační setkání tento týden se konají jen do čtvrtka. Setkání žen se posouvá na 3 pátek v měsíci, katechumeni na další čtvrtek. Katecheze a setkání mládeže se konají pravidelně.

 

Duchovní obnova mužů

Ve čtvrtek v 16.00 hod se odjíždí na duchovní obnovu mužů v benediktinským klášteře v Tyncu u Krakova. Podrobný program bude sdělený na místě.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuAdámkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

1 října                                                        památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

2 října                                                        památka sv. andělů strážných.

4 října                                                        památka sv. Františka z Assisi.

 

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                                     neděle radosti a pravdy.

Poděkování,

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě poutí do Staré Boleslaví, zejména pro Marka Glasa veliký dík.

Plánovaná setkání:

Plánována setkání podle řádu a domluvy. Připomínám, že náboženství děti už začalo, ve středu a pátek v Kyjích a ve čtvrtek v Oáze.

Setkání mládeže v úterý od 18.00 h mše sv a následně od 18.30 sezení na faře. Tento krát prosím i zájemce o svátost biřmování jako poslední šance se přihlásit.

Biblická hodina.

Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina na faře v Kyjích.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovu, Ďoubalovu, Tůmovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

27. září                                            památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. září                                            slavnost sv. Václava, mučedníka
29. září                                           svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

2,4 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

1 a 3 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových.

každé úterý v měsíci                             setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

Každý čtvrtek v měsíci                         příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                                 kavárna, knihovna

Náboženství

Od 24 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:        15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:      14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:                    16.30 h starší věková skupina

Pražská pěší pouť do Staré Boleslaví.

V pátek 28 září v 5.00 h. se vydáme na pouť do Staré Boleslaví. Začátek u kostela v Kyjích. Srdečně zveme. Je možnost přespávání na faře.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Batrlovu,

Švehelkovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 září čtvrtek                                     památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,

Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září pátek                                       svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

 

Plánovaná setkání

Biblická hod                                       středa od 19.00 hod.

3 pátek v měsíci                                  setkání mužů od 19.15 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuMayovu a Bernetovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 září čtvrtek                                      památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve.

14 září pátek                                         svátek Povýšení svatého kříže

15 září sobota                                       památka Panny Marie Bolestné

 

Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

2,4 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

1 a 3 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových.

každé úterý v měsíci                             setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

Každý čtvrtek v měsíci                         příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                 neděle farníků

Náboženství

Od 24 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:

15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:

14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu:

Týrnerovu, Sirovátkovu a Vasileskou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8. září                                                  svátek narozeni Panny Marie.

 

Plánovaná setkání na tento rok:

Katecheze v naší farnosti začíná v týdnu od 24 září. Jen Biblická hodina tuto středu od 19.00 h.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 čajovna a kafé.

Katechumeni

Ve čtvrtek od 19.00 hod. se koná setkání zájemců o svátost křtu dospělých na faře v kyjích.

Svátost biřmování

Zájemci o svátost biřmování prosíme o kontakt do 15 záři.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuPolákovu, Šrámkovu, Joskovu a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pouť sv. Bartoloměje.

27. srpna                         památka sv. Moniky

28. srpna                         památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. srpna                         památka Umučení sv. Jana Křtitele.

 

Nedělní setkání na faře:

Pouť sv. Bartoloměje, všichni srdečně zváni.

Náboženství

Od září začíná výuka náboženství v naší farnosti. Koná se ve středu čtvrtek a pátek odpoledne. Konkrétní hodiny budou stanovený od 17 záři.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Poděkování

Moc veliké poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci farního tábora a farní poutí sv. Bartoloměje. Moc děkuji.

Mše sv.

Tento týden mše sv. ve středu se ruší. Bude mimořádně mše sv. v sobotu.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Guzovu a Gyoriovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 srpna                                  památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

22 srpna                                  památka Panny Marie Královny

21 srpna                                  památka sv. Pia X., papeže

24 srpna                                  svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna

 

Mimořádně!!!

Tento týden Mše sv. se koná pouze ve středu od 18.00 hod.

Ruši se páteční Mše sv.

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Bištiakovu a Kolářovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

Středeční mše sv.

15 srpna ve středu se koná Mše sv na slavnost Nanebevzetí Panny Marie od 18.00 hod.

 

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodinu Jirsovu.