OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE Velikonoční

 Plánovaná setkání

úterý v měsíci                                     setkání mládeže 18.30 h.

příprava na biřmování od 19.00 h.

středa                                                  biblická hodina od 19.00 h.

pátek                                                   setkání mužů od 19.15 h.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               neděle farníků, káva a čaj

 

Zájemci o svátost křtu dospělých.

Prosím zájemců o svátost křtu v naší farnosti, aby mně kontaktovali do 13 květná.

 

Repatriace kardinála Josefa Berana.

20. DUBNA 18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program

19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou

20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie

 

21. DUBNA 10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí

11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Machncovu Ďoubálovu, Tůmovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE Velikonoční

 

Božího milosrdenství

9 dubna                                              Slavnost zvěstování Páně

11 dubna                                            památka sv. Stanislava,

                                                           biskupa a mučedníka

 

Plánovaná setkání

úterý                                                              setkání mládeže od 18.30 h.

pátek                                                              setkání žen od 19.15 h.

 

Poděkování

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě svátku Božího milosrdenství. Pan Bůh zaplať.

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Nedělní setkání na faře:

 

Velikonoční pondělí                          Mše sv. 10:00 h Kyje

Po mši sv. začíná tradičně – kyjské velké velikonoční grilování. Zváni a vítáni jsou všichni bez ohledu na věk, vyznání, národnost a soukromé názory. Zaručujeme příležitost k diskuzi a výbornou atmosféru. Uvítáme také masíčko, zeleninu a zbytek dobrot, které společně zbaštíme.

 

„DEN MILOSRDENSTVÍ“

Všechny Mše sv. 8 dubna v neděli Božího milosrdenství se posouvají na hodinu 17.00 hod na kopečku Božího milosrdenství.

Hlavním celebrantem bude P. Vojtěch Kodet.

Podrobnosti: www.farnostkyje.cz

 

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Duchovní literatura.

U příležitostí svátku Božího milosrdenství na Kopečku Božího milosrdenství v neděli 8 dubna bude výjimečná příležitost koupí duchovních knížek, zejména Pátera Vojtěch Kodeta.

 

Poděkování

Moc a moc děkujeme za pomoc s úklidem, výzdobou a liturgickou opravou velikonočních svátku. Pán Bůh vám všem žehnej.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Musilovu a Daňkovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE KVĚTNÁ NEDĚLE

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               kavárna, knihovna

 

Křížová cesta

Dnes se od 15 h uskuteční křížová cesta, kterou připravila naše mládež. Vyjdeme od kyjského kostela a budeme pokračovat směrem k Hostovicím.

 

 

Úklid kostela

Úklid a příprava kostela na velikonoční svátky proběhne ve středu 28. 3. po mši svaté. Prosíme, přijďte pomoci.

 

Velikonoční grilování

Po mši svaté na velikonoční pondělí jste všichni zváni na farní grilování. Zaručujeme příležitost k diskuzi a výbornou atmosféru. Uvítáme také masíčko, zeleninu a jiné dobroty.

 

Svěcení pokrmů

Pokrmy, které používáme na velikonoční snídani, se budou v naší farnosti světit na Bílou sobotu od 12 h v kostele.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Linhartovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE POSTNÍ

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               setkání na faře.

 

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.30 hod.

příprava na biřmování 19.00 h

předmanželský kurz 20.00 h

Středa a čtvrtek               náboženství podle plánu

Středa                              biblická hodina.

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

 

Mimořádná Křížová cesta
Na Květnou neděli od 15 h se bude konat křížová cesta, kterou povede naše mládež. Bude se vycházet od kyjského kostela a pokračovat směrem k Hostavicím.

Mše v Katolické Oáze

Pravidelné Mše sv. v Oáze se konají 2,4 a 5 čtvrtek v měsíci. 1 a 3 jsou bohoslužby v bytě Malých sester Ježíšových v ul. Vlčkové 8.

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovu.

Duchovní obnova

 

Letošní duchovní obnova naši farnosti proběhne ve dnech 19. března a 21 března. První den v pondělí je věnovány mládeží a mladomanželům a druhy den ve středu je pro všechny ostatní.

Na programu je:

18.00 Mše sv. s kázáním,

19.00 mini agapé na faře s přednáškou,

19.45 diskuze a otázky,

20.30 příležitost ke svátosti smířeni.

Celou duchovní obnovu povede Otec Eliáš Paseka,

františkán od Panny Marie Sněžné.

 

 

Slavnost Božího milosrdenství 8 dubna 2018

 

Úmyslem tohoto dne smířeni a milosrdenství je povzbudit a angažovat lidi, kteří mají potřebu buď vyřešit svoje životni problémy, nebo poskytnout zdarma pomoc jiným, alespoň jednou za rok.

-        15.00 hod. – modlitba korunky Božího milosrdenství a následně do 17.00 hod. příležitost ke zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru s kněžími.

-        15.30 hod. Přednáška P Vojtěcha Kodeta

-        17.00 hod. – slavnostní Mše sv. za doprovodu sboru u kostela sv. Bartoloměje.

Hlavní celebrant P. Vojtěch Kodet.

-        18.30 hod. – společná hostina na podobenství Agapé.

S pomoci prosím se obracet na p. Petru Vlčkovu , mobil 603859435

Mnohokrát děkuji

P. Edward Walczyk

Podpora farnosti

 

V nejbližší době v naší farnosti jsou plánovaný větší opravy (zeď na zahradě a kolem kostela, střecha nad vstupem do kostela a zákristii, fasáda kostela, apod. Nabízíme možnost trvalého příspěvku na zvláštní účet farnosti číslo: 5075448339/0800. Předem moc děkujeme.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE POSTNÍ

Nedělní setkání na faře:

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               setkání u kafé.

 

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.30 hod.

Středa a čtvrtek               náboženství podle plánu

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

 

Setkání rodní s malými dětmi.

Příští neděle od 14.00 hod. se koná setkání rodin s malými dětmi po Mší sv od 11.30 na faře v Kyjích.

Brigáda

V sobotu 17 března od 9.00 se koná brigáda na faře a farní zahradě.

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

Duchovní obnova

Letošní duchovní obnova naši farnosti proběhne ve dnech 19. března a 21 března. První den v pondělí je věnovány mládeží a mladomanželům a druhy den ve středu je pro všechny ostatní.

Na programu je:

18.00 Mše sv. s kázáním,

19.00 mini agapé na faře s přednáškou,

19.45 diskuze a otázky,

20.30 příležitost ke svátosti smířeni.

Celou duchovní obnovu povede Otec Eliáš Paseka,

františkán od Panny Marie Sněžné.

 

Podpora farnosti

V nejbližší doběv naši farnosti jsou plánovaný větší opravy (zeď na zahradě a kolem kostela, střecha nad vstupem do kostela a zákristii, fasáda kostela, apod. nabízíme možnost trvalého příspěvku na zvláštní učet farnosti číslo: 5075448339/0800. Předem moc děkujeme.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Matyskovu, Polákovu a Dubnovu.

3. NEDĚLE POSTNÍ

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               setkání na faře

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.30 hod.

příprava na biřmováni od 19.00 h.

předmanželský kurz od 20.00 h.

Středa a čtvrtek               náboženství podle plánu

Středa                              biblická hodina

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

Pátek                               setkání žen a maminek od 19.15.00 h.

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Duchovní obnova

Letošní duchovní obnova naši farnosti proběhne ve dnech 19. března a 21 března. První den v pondělí je věnovány mládeží a mladomanželům a druhy den ve středu je pro všechny ostatní.

Na programu je:

18.00 Mše sv. s kázáním,

19.00 mini agapé na faře s přednáškou,

19.45 diskuze a otázky,

20.30 příležitost ke svátosti smířeni.

Celou duchovní obnovu povede Otec Eliáš Paseka,

františkán od Panny Marie Sněžné.

 

Podpora farnosti

V nejbližší doběv naši farnosti jsou plánovaný větší opravy (zeď na zahradě a kolem kostela, střecha nad vstupem do kostela a zákristii, fasáda kostela, apod. nabízíme možnost trvalého příspěvku na zvláštní učet farnosti číslo: 5075448339/0800. Předem moc děkujeme.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Adámkovu a Sabovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE POSTNÍ

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.30 hod.

Středa a čtvrtek               náboženství podle plánu

Pátek                               setkání pastorační rady.

 

Mimořádně!!!

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. u Malých sester Ježíšových v ul. Vlčkové od 18.00 h.

 

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci           neděle u čaje.

 

Křížová cesta

Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Úklid kostele.

Prosím o pomoc s úklidem kostela každý pátek po bohoslužbách. Protože zájemci moc nejsou, moc prosím o zapojovaní se rodin přihlášených na modleni. Děkuji moc krát

 

Podpora farnosti

V nejbližší době naší v naši farnosti jsou plánovaný větší opravy (zeď na zahradě a kolem kostela, střecha nad vstupem do kostela a zákristii, fasáda kostela, apod. Nabízíme možnost trvalého příspěvku na zvláštní učet farnosti číslo: 5075448339/0800. Předem moc děkujeme.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit  za rodinu Radovou, Daňkovu a zemřelé příbuzné.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1. NEDĚLE POSTNÍ

Čtvrtek                            svátek Stolce svatého apoštola Petra, Mše sv.

v Oáza od 18.00 hod.

 

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.30 hod.

příprava na biřmování od 19.00 hod.

Středa                              biblická hodina od 19.00 hod.

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna, knihovna

 

Křížová cesta

Během postní doby se  modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté od 18.30 h., a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Podpora farnosti

V nejbližší době naší v naši farnosti jsou plánovaný větší opravy (zeď na zahradě a kolem kostela, střecha nad vstupem do kostela a zákristii, fasáda kostela, apod. nabízíme možnost trvalého příspěvku na zvláštní učet farnosti číslo: 5075448339/0800. Předem moc děkujeme.

 

Úklid kostele.

Prosím o pomoc s úklidem kostela každý pátek po bohoslužbách. Protože zájemci moc nejsou, moc prosím o zapojovaní se rodin přihlášených na modleni. Děkuji moc krát

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rozpadlé a ohrožené rodiny.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají pravidelná setkávání. Nekoná se jen výuka náboženství.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     čajovna a kafé

Farní karneval

Děkuji za přípravu a organizace karnevalu.

Popeleční středa.

Ve středu začíná postní doba, čas přípravy na Velikonoce. Mše sv. v 18.00 h v Kyjích.

Duchovní obnova pro ženy

Připomínám, že v dnech od 4 do 8 května se uskuteční duchovní obnova pro ženy v Italii. Informace má p. Anna Havránková, mobil: 605579768.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Svobodovu, Schroterovu a Borgulovu.