Pátý staročeský jarmark v Kyjích

12.5.2012

Letos se v Kyjích ukázala již tradiční šermířská skupina Rotyka a fakír Roman Barnet, viděli jsme též vystoupení souboru hráčů na zobcové flétny a taneční skupinu Rinceiorí s přehlídkou irských tanců. Program se letos poprvé odehrával převážně ve farní zahradě, kde máme nové pódium a tak bylo v ulicích okolo kostela více místa pro nespočet stánků, pouličních muzikantů a výtvarných dílen pro děti. I když občas zafoukalo, bylo celkem slunečné odpoledne a tak jsme mohli letos uvítat i rekordní počet návštěvníků.

Celý příspěvek

Oslava Zmrtvýchvstání Páně 2012

7.4.2012

O letošní Velikonoční vigílii jsme se mohli radovat z přijetí křtu dvou našich starých přátel. Proto i oslava na faře byla náležitá. Dále máte možnost na fotografiích zhodnotit výsledky pondělního koledování. Jak je patrné, omlazování žen v některých případech působilo tentokrát s okamžitou účinností, jako mávnutím "kouzelného proutku".

Celý příspěvek

Farní karneval 18.2.2012

18.2.2012

Letošní farní karneval měl opět dětskou a dospělou část – dětská byla doprovázena vtipnými soutěžemi a tombolou, zaujalo zejména improvizované květinářství. Dospělá část se karnevalu se tentokrát omezila na pokrývku hlavy, přesto díky dostatečnému přílivu nápojů nebyla nouze o zábavu.

Celý příspěvek

Živý Betlém na Černém Mostě 23.12.2010

4. ročník Živého Betléma se uskutečnil tentokrát v příznivější teplotě, kolem nuly. Scénář byl lehce obnovený, ševcovou a pekařku vystřídala rybářová s cukrářkou – hádka byla podobně ostrá, došlo i na inzultaci. Ježíškem se letos stal malý chlapec (mimo něj mají protagonisté Josefa a Marie další 3 děti). Vzhledem k tomu, že se každý rok chlapečci střídají v roli Ježíška s holčičkami, lze pro příští rok počítat opět s Ježíškem v sukních.
Pan farář popřál všem poutníkům, zejména dětem, aby jim nikdy nechyběla láska, ten největší dar, který Ježíšek lidem přinesl. Celý příspěvek

Návštěva otce arcibiskupa Duky v naší farnosti 20.11.2010

20.11.2010

Poprvé jsme měli možnost přivítat našeho nového arcibiskupa, otce Dominika Duku. Stihl toho opravdu hodně – při mši svaté vstoupilo jeho rukama do křesťanské dospělosti sedm mladých lidí, v přátelské atmosféře strávil hodinku s lidmi na faře a pak zahájil koncert na podporu naší charity v nedalekém kulturním domě Kvíz. Podrobná reportáž je v listopadovém čísle Natanaela.

Ukázat album

Celý příspěvek