OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21. srpna                         památka Pia X, papeže

20. srpna                         památka Panny Marie Královny.

24 srpna                          svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     setkání farníku.

 

Důležité

Tento týden se ruší mše sv. ve středu.

 

Pouť sv. Bartoloměje

V SOBOTU VEČER 26. SRPNA

ZAČÍNÁME OSLAVOVAT V NAŠI FARNOSTI

SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

 

Podrobnosti jsou na webu nebo na zvláštní pozvánce.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Pyška, Pezdová a za zemřelou Gražynu Pezdovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

 

Mše svaté

Mše sv. v následujících týdnech se konají jen ve čtvrtek 17 srpna a v pátek 25 srpna od 18.00 h v Kyjích.

Nedělní bohoslužby příští neděli se nemnění a konají se v 10.00, 11.30, a 18.00 h.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 26. a v neděli 27. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu malých sester Ježíšových.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Svátek Proměnění Páně

8 srpna                                    památka sv. Dominika, kněze

9 srpna                                    svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,

                                                panny a mučednice, patronky Evropy

10 srpna                                  svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11 srpna                                  památka sv. Kláry, panny.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                       čajovna

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 26. a v neděli 27. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni!

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Tůmovou a Kolarovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

31. srpna                         památka sv. Ignáce s Loyoly, kněze

1. srpna                           památka sv. Alfonsa Marie Liguorim biskupa a

učitele církve.

4. srpna                           památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                     kafe a čaj

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 20. 8. do 26. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovu a Ďoubalovu.

 

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 15 a 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 červenec                               svátek Marie Magdalény

25 července                               svátek sv. Jakuba, apoštola

26 července                               památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Důležité

28. července v pátek mše sv. od 18.00 h se ruší.

Děkují za pochopení.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna a kavárna

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 20. 8. do 26. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Gregorovu a Matisovu a další týden za rodinu Rošických.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

11 července                                  svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

15 července                                  památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele

                                                     církve

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     čajovna a kavárna

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 20. 8. do 26. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Jelenovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3 července             svátek sv. Tomáše, evangelisty

4 července             památka sv. Prokopa,

5 července             Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                     kavárna, knihovna

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 20. 8. do 26. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Prázdninový provoz

Pravidelná setkávání se o prázdninách ruší, taktéž čtvrteční mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kameníkovu, Vítovu a Cedro.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 12 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. června                       sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

29. června                       slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů,

                                        Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.00 h.

kurz předmanželský od 19.00 h.

5. středa v měsíci                                biblická hodina

čtvrtek                                                setkání zájemců o svátost biřmování od 19.00 h na                                                            faře v Kyjích.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     kavárna, knihovna

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Tyrnerovu a Syrovátkovu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Těla a krve Páně

pátek 23. června                                  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota 24. června                                          slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.00 h.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               kavárna

 

Brigáda

Moc a moc děkuji všem, kdo se zúčastnili sobotní brigády. Je to veliké poděkování, za prací, která poslouží nám všem. Pán Bůh zaplať.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce

13. června                                                     Památka sv. Antonína z Padovy

Plánovaná setkání:

Úterý                                                  setkání mládeže od 18.00 h.

kurz předmanželský od 19.00 h

2. středa v měsíci                                setkání mužů od 19.00 h

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               setkání farníků

pastorační rada od 12.30

Slavnost Těla a Krve Páně.

Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h.

Brigáda

V sobotu 17 června proběhne další tři brigády na farní zahradě a kolem kostela. Prosím o pomoc.

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 20 do 26 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Machancovu, Ďoubalovu Koralovu, Tůmovu.