28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. října                                    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky       církve

17. října                                    památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

18. října                                    svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Plánována setkání podle rozvrhu:, připomínám, setkání katechumenů v úterý od 19.00 hod, ve středu je biblická hodina od 19.00 h, ve čtvrtek příprava na biřmování od 19.00 hod jen setkání žen se překládá na konec měsíce kvůli duchovní obnově.

Důležité.

Příští neděle v naší farnosti slavíme den výročí posvěceni kostela. Jakožto se připravujme na 800 výročí postavení našeho kostela, na přednášku o kostele a dějinách farností je pozvány Páter Vladimír Kelnar, bývaly farář a odborník na kulturu v diecézi. Přednáška se koná na faře v Kyjích od 12.30 hod.

Nedělní setkávání

2 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

Katecheze

Výuka náboženství podle plánu, středa, čtvrtek a pátek.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovou, Hečkovou a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7 října                                           památka Panny Marie růžencové.
Plánovaná setkání:

Tento měsíc se konají duchovní obnovy pro muže a ženy a proto páteční setkání jsou zrušena. Odjezd mužů v tento pátek v 16.00 hod.  Odjezd žen v pátek 25. října.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci, kafé a čaj.

Brigáda

Prosím o pomoc s natíráním zdi kolem kostela v sobotu 19.října od 9.00 hod

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Podsadni, Pastorovi, Berkyovi a Katonovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

30 září                                             památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1 října                                             památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2 října                                             památka sv. andělů strážných.

4 října                                             památka sv. Františka z Assisi.

 

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci                           neděle radostí a pravdy.

Brigáda

Prosím o pomoc s natíráním zdi kolem kostela v sobotu 19.října od 9.00 hod

Poděkování,

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě poutí do Staré Boleslaví zvlášť Marek Glas je osoba, která organizuje a koordinuje tuto krásou událost. .

První sobota v měsíci.

Příští sobotu 5 října od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Klabanovich a Čapkovich.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

23 září                                             památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

27. září                                            památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. září                                            slavnost sv. Václava, mučedníka
Plánovaná setkání:

Pravidelná setkávání ve farnosti se konají podle plánu.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                           kavárna, knihovna

Pražská pěší pout do Staré Boleslaví

28 září v 5.00 hod vyjdeme od kostela sv. Bartoloměje na pěší pouť do Staré Boleslaví. Podrobností jsou na stránkách www.prazskapesipout.cz Jste Všichni srdečně zváni.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Šimanovích.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

16 září                                                památka sv. Ludmily, mučednice

20 září                                                 památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,

Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září                                                 svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

 

Plánovaná setkání

Tento týden všechna plánovaná setkání se konají podle plánu až na jednu výjimku.

 

Důležitá změna je, že ve středu v místo biblické hodiny se po mši svaté jede na divadelní hru do divadla Miriam.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

Náboženství – DŮLEŽITÉ

Od středy se konají první hodiny náboženství. Na faře v Kyjích náboženství začíná ve středu od 15.45 h a v pátek od 16.30 pro starší děti. V Oáze ve čtvrtek od 14.15 a 15.00 h.

Brigáda

Mnohokrát děkuji za pomoc všem. kdo se zúčastnili brigády v sobotu 14 září. Pán Bůh zaplať.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Csicso (Čičo).

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 září                                                 památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve.

14 září                                                 svátek Povýšení svatého kříže

 

 

Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

1,3 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

2 a 4 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových od 18.00 h.

každé čtvrtek v měsíci                           setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

každý úterý v měsíci                             příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                 neděle farníků

Náboženství

Od 18 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:

15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:

14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu:

Bátrlovou, Švehelkovou a zemřelé příbuzné

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3. září                                            památka sv. Řehoře velikého, papeže a učitele církve.

 

Plánovaná setkání na tento rok:

Katecheze v naší farnosti začíná v týdnu od 16 září.

Nauka se bude konat ve středu od 16.30 hod, čtvrtek od 14.15 hod v Oáze, a v pátek od 16.30 hod.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 čajovna a kafé.

Katechumeni

V úterý od 19.00 hod. se koná setkání zájemců o svátost křtu dospělých na faře v Kyjích.

Svátost biřmování

Zájemci o svátost biřmování prosíme o kontakt do 15 záři.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za nemocnou Marii Pajchlovou a její rodinu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť sv. Bartoloměje.

28. srpna                         památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. srpna                         památka umučení sv. Jana Křtitele.

 

Nedělní setkání na faře:

Pouť sv. Bartoloměje, všichni jste srdečně zváni.

První sobota v měsíci.

V sobotu 7 září od 9.00 h. se koná mimořádná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Brigáda.

V sobotu 14 září od 9.00 hod se uskutečni brigáda na faře. Jedna se o natíraní oken a dveří. Prosíme o pomoc.

Poděkování

Mnohokrát děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pouti sv. Bartoloměje v naší farnosti. Pán Bůh zaplať.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Polákovou, Šrámkovou, Joskovou a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 srpna památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
22 srpna památka Panny Marie Královny
21 srpna památka sv. Pia X., papeže
24 srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Nedělní setkání na faře:
3. neděle v měsíci čajovna

Mimořádně!!!
Tento týden Mše sv. se koná pouze v pátek od 18.00 hod.
Ruši se středeční Mše sv.
Letní farní tábor
Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v Bozkově. Prosím o modlitbu.

Svatobartolomějská pouť
Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 24. a v neděli 25. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna dní Mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

Mini brigáda
Prosím o pomoc v pátek 23. srpna po Mši sv. od 19.30 s přípravou na slavnost sv. Bartoloměje.

Modlitba za rodiny
V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelou Barboru Rybolovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

Středeční Mše sv.

Mimořádně Mše sv. ve středu 14 srpna bude v 9.00 hod. ráno.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 18. 8. do 24. 8. v krásném prostředí Krkonoš, v Bozkově. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodiny Machancovou, Tůmovou, Ďoubalovou a Kolarovou.