28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18. října                                        památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

19. října                                        svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Úterý                                               setkáni mládeže od 18.30 h

Příprava na biřmování od 19.00 h

Čtvrtek                                             setkání katechumenů od 19.00 h.

3 středa v měsíci                               biblická hodina od 19.00 h.

3. pátek v měsíci                               setkání mužů 19.15 h.

3 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Brychtovu a Radkovských.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Plánovaná setkání:

Všechna setkání podle planu.

 

Mimořádné

V naší farnosti žije docela dost mládeže, která se nevzdělává ve víře, nebo nepokračuje v katechezích. Proto nabízíme znova příležitost k setkávání a prohlubování znalosti o víře formou besedy nebo i večeři. Každé úterý od 18.30 h na faře v Kyjích je setkáni, nejbližší téma: „ Zjevení Panny Marie ve Fatimě“.

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci, neděle farníků

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Jirsovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

2 října                                                        památka sv. andělů strážných.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                     kavárna

Pastorační rada

Prosím o setkání členů pastorační rady farností v neděli 8 října od 12.30 h.

Poděkování,

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě poutí do Staré Boleslaví.

Plánovaná setkání:

Plánována setkání podle řádu a domluvy. Připomínám, že náboženství děti už začalo, tento týden nebude ve čtvrtek a pátek, ovšem ve středu skupina malých děti je na faře v Kyjích od 16.30 h a v pátek starší děti od 16.30 h.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Machancovu, Ďoubalovu, Tůmovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

27. září                                            památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. září                                            slavnost sv. Václava, mučedníka
29. září                                            svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
30. září                                            památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Plánovaná setkání:

Plánována setkání podle řádu a domluvy. Připomínám, že náboženství děti už začalo, tento týden nebude ve čtvrtek a pátek, ovšem ve středu skupina malých děti je na faře v Kyjích od 16.30 h.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                           kavárna, knihovna

Setkání manželů s malými dětmi.

Příští neděle je první neděle v měsíci a proto moc zveme manželské páry i s malými dětmi na setkání od 14.00 h na faře v Kyjích. Vezměte i kamarády.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Polákovu, Šrámkovu, Joskovu a Šťastných.

PRAŽSKÁ PĚŠÍ POUŤ

DO STARÉ BOLESLAVI

28. 9. 2017

„VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE, UČIŇTE

Ve čtvrtek 28.09 v 5.00 HOD OD KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V KYJÍCH

VYJDE PRAŽSKÁ PĚŠÍ POUT DO STARÉ BOLESLAVÍ.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 září                                                 památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,

Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků.

21 září                                                 svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

23 září                                                památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Plánovaná setkání

Tento týden všechna plánovaná setkání se konají podle plánu.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               káva a čaj

Náboženství – DŮLEŽITÉ

Od středy se konají první hodiny náboženství. Na faře v Kyjích  náboženství začíná ve středu od 16.30 h a v pátek od 16.30 pro starší děti. V Oáze ve čtvrtek od 14.15 h.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuOndečkovu a Drábovu. 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 záři                                                    památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14. září                                                   svátek Povýšení svatého kříže
15. září                                                   památka Panny Marie Bolestné
16. září                                                   památka sv. Ludmily, mučednice

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                 neděle farníků, dnes se ne koná pastorační rada.

 

Plánovaná setkání na tento rok:

Všechna setkání a katecheze v naší farnosti začíná v týdnu od 17 září.

 

Náboženství

Od září začíná výuka náboženství v naší farnosti. Koná se ve středu čtvrtek a pátek odpoledne. Konkrétní hodiny budou stanovený od 17 záři.

 

Zrušena mše sv.

Mimořádně, mše sv. ve čtvrtek 14 září v Oáze se nekoná.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Víchovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8. září                                                  svátek narozeni Panny Marie.

Plánovaná setkání na tento rok:

Všechna setkání a katecheze v naší farnosti začíná v týdnu od 17 září. Jen Biblická hodina tuto středu od 19.00 h.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 čajovna a kafé.

Den otevřených dveři v Oáze

Zítra 4 záři se chystá den otevřených dveří v charitě na Černém Mostě. Jste srdečně zváni od 7.30 do 18.00 hod.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Bátyrlovu a Švehelkovu a zemřelé příbuzný.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pouť sv. Bartoloměje.

28. srpna                         památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. srpna                         památka umučení sv. Jana Křtitele.

 

Nedělní setkání na faře:

Pouť sv. Bartoloměje, všichni srdečně zváni.

Náboženství

Od září začíná výuka náboženství v naší farnosti. Koná se ve středu čtvrtek a pátek odpoledne. Konkrétní hodiny budou stanovený od 17 záři.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Předsvatební ohlášky

V nejbližší době v naší farnosti mají v úmyslu uzavřít svátostné manželství:

Jaroslav Krbec a Veronika Moudrá

Prosíme všechny o modlitbu.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Olšákovu a Hauptovu.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21. srpna                         památka Pia X, papeže

20. srpna                         památka Panny Marie Královny.

24 srpna                          svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     setkání farníku.

 

Důležité

Tento týden se ruší mše sv. ve středu.

 

Pouť sv. Bartoloměje

V SOBOTU VEČER 26. SRPNA

ZAČÍNÁME OSLAVOVAT V NAŠI FARNOSTI

SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

 

Podrobnosti jsou na webu nebo na zvláštní pozvánce.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Pyška, Pezdová a za zemřelou Gražynu Pezdovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

 

Mše svaté

Mše sv. v následujících týdnech se konají jen ve čtvrtek 17 srpna a v pátek 25 srpna od 18.00 h v Kyjích.

Nedělní bohoslužby příští neděli se nemnění a konají se v 10.00, 11.30, a 18.00 h.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 26. a v neděli 27. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za komunitu malých sester Ježíšových.