OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13 září čtvrtek                                      památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve.

14 září pátek                                         svátek Povýšení svatého kříže

15 září sobota                                       památka Panny Marie Bolestné

 

Plánovaná setkání na tento rok:

1 a 3 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod

2,4 a 5 čtvrtek v měsíci                         mše sv. v Oáze od 18.00 hod

1 a 3 čtvrtek v měsíci                            mše sv. u Malých sester Ježíšových.

každé úterý v měsíci                             setkání mládeže od 19.00 hod

2. pátek v měsíci                                   setkání žen od 19.15 hod,

3 pátek v měsíci                                    setkání mužů od 19.15 hod.

Každý čtvrtek v měsíci                         příprava katechumenů na křest od 19.00 hod.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                                 neděle farníků

Náboženství

Od 24 září začíná výuka náboženství v naší farnosti.

Středa:

15.45 h střední věková skupina

16.30 h mladší věková skupina

Čtvrtek:

14.15 h mladší věková skupina

15.00 h střední věková skupina

Pátek:

16.30 h starší věková skupina

Prosíme o zvolení terminu a přihlášení děti na náboženství.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu:

Týrnerovu, Sirovátkovu a Vasileskou.

Ou acheter du kamagra

8. září                                                  svátek narozeni Panny Marie.

 

Plánovaná setkání na tento rok:

Katecheze v naší farnosti začíná v týdnu od 24 září. Jen Biblická hodina tuto středu od 19.00 h.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                 čajovna a kafé.

Katechumeni

Ve čtvrtek od 19.00 hod. se koná setkání zájemců o svátost křtu dospělých na faře v kyjích.

Svátost biřmování

Zájemci o svátost biřmování prosíme o kontakt do 15 záři.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinuPolákovu, Šrámkovu, Joskovu a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pouť sv. Bartoloměje.

27. srpna                         památka sv. Moniky

28. srpna                         památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. srpna                         památka Umučení sv. Jana Křtitele.

 

Nedělní setkání na faře:

Pouť sv. Bartoloměje, všichni srdečně zváni.

Náboženství

Od září začíná výuka náboženství v naší farnosti. Koná se ve středu čtvrtek a pátek odpoledne. Konkrétní hodiny budou stanovený od 17 záři.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme.

Poděkování

Moc veliké poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci farního tábora a farní poutí sv. Bartoloměje. Moc děkuji.

Mše sv.

Tento týden mše sv. ve středu se ruší. Bude mimořádně mše sv. v sobotu.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Guzovu a Gyoriovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20 srpna                                  památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

22 srpna                                  památka Panny Marie Královny

21 srpna                                  památka sv. Pia X., papeže

24 srpna                                  svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna

 

Mimořádně!!!

Tento týden Mše sv. se koná pouze ve středu od 18.00 hod.

Ruši se páteční Mše sv.

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Bištiakovu a Kolářovu a zemřelé příbuzné.

Cialis 20mg original

14. srpna                                 památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. srpna                                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

Středeční mše sv.

15 srpna ve středu se koná Mše sv na slavnost Nanebevzetí Panny Marie od 18.00 hod.

 

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni! Tuto neděli je jen jedna mše sv. od 10.00 h a večer v Oáze od 18.00 n.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodinu Jirsovu.

Forum viagra

6 srpna                                   svátek Proměnění Páně

9 srpna                                    památka sv. Terezie Benedikty od Kříže,

                                                panny a mučedníci, patronky Evropy.

10 srpna                                  svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11 srpna                                  památka sv. Kláry, panny.

Nedělní setkání na faře:

 

1. neděle v měsíci                     čajovna

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Svatobartolomějská pouť

Oslavy patrona naší farnosti se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. srpna. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Všichni jste již dnes srdečně zváni a vítáni!

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Michlovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

25 července           svátek sv. Jakuba, apoštola.

26 července           památka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Mimořádně

 

Letos o prázdninách Mše sv. se konají každý pátek od 18.00 hod a každou neděli v 10.00, 11.30 a 18.00 hod. Nekonají se Mše sv. ve středu, čtvrtek a na první sobotu v měsíci. Prosím využijte jiné farností v našem okolí, děkuji za pochopení.

P. Edward Walczyk

 Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čaj a káva

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Adámkovu a Sabóvu

Viagra inde

Středa 11. července                   svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                     setkání farníků

 

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Mimořádně

 

Letos o prázdninách Mše sv. se konají každý pátek od 18.00 hod a každou neděli v 10.00, 11.30 a 18.00 hod. Nekonají se Mše sv. ve středu, čtvrtek a na první sobotu v měsíci. Prosím využijte jiné farností v našem okolí, děkuji za pochopení.

P. Edward Walczyk

 

 Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny: Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu a Kolarovu.

 

12 Neděle v mezidobí Slavnost narození Jana Křtitele.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               kafé a čaj

 

28 června                                  svátek sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

29 června                                  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

 

Letní farní tábor

Jako každoročně zveme na letní soustředění dětí a mládeže, které se uskuteční v termínu od 19. 8. do 25. 8. v Špindlerově mlýně. Prosím o vyplnění přihlášek a kontaktování paní Renatu Polákovou.

 

Mimořádné 

 

Letos o prázdninách Mše sv. se konají každý pátek od 18.00 hod a každou neděli v 10.00, 11.30 a 18.00 hod. Nekonají se Mše sv. ve středu, čtvrtek a na první sobotu v měsíci. Prosím využijte jiné farností v našem okolí, děkuji za pochopení.

P. Edward Walczyk

 

Mše Sv. v Oáze.

Poslední předprázdninová Mše sv. ve čtvrtek v Oáze se koná od 18.00 hod.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Inšin.

Amazon viagra

Čtvrtek 21. června           památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     čajovna, knihovna

 

Prezentace knížky

Příští neděli se uskuteční prezentace knížky  „Deník japonské manželky“ Veroniky Ageiwa. Jste zváni.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Mlynářovu a Paškovu.