Duchovní obnova mužů

17.12.2010

S vidinou klidného, duchovně prožitého posledního adventního víkendu (duchovní obnova večer v pátek, rorátní mše v sobotu ráno) jsem se neprozřetelně v pátek rozhodl, že ještě stihnu tradiční rodinný nákup. Bohužel tradiční kolony aut na Černém Mostě, na které jsem v tom spěchu nepomyslel, způsobily, že jsem přišel téměř o celou mši svatou a na faru jsem před duchovní obnovou vstupoval trochu se zahanbením, že jsem zase těmi našimi světskými starostmi nechal vytlačit to nejdůležitější. Celý příspěvek

O zdech v nás aneb Duchovní obnova žen

V pátek 10. prosince 2010 proběhla v naší farnosti duchovní obnova žen. Ráda bych se s vámi podělila o několik myšlenek z ní. Po mši svaté se 13 žen a jeden muž sešlo na naší faře. Některé z nás si donesly i spacáky, neboť otec Edward umožnil přespání. Každá jsme přispěla nějakou tou dobrotu, takže chvíli trvalo, než se stůl zaplnil a my se pohodlně usadily u zapáleného krbu. Do čela stolu se posadil a celou obnovu vedl bratr dominikán Maciej Niedzielski. Celý příspěvek

1. – 8. listopadu, týden modliteb k získání plnomocných odpustků pro zemřelé

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH, 1.listopadu
Jeden z dní během roku, kdy se mají katolíci povinně účastnit mše svaté.
V tento den církev slaví svátek všech, kdo jsou již v nebi a my o tom ještě nevíme, všech anonymních svatých. ( Aby mohl člověk vstoupit do nebe, musí se stát svatým. Dnes slavíme všechny, kteří této svatosti už dorostli.)

Za ty, kdo svatosti ještě nedorostli a čekají v očistci na doplnění míry, která jim chybí se modlíme 2.listopadu, o PAMÁTCE VŠECH VĚRNÝCH ZESNULÝCH (DUŠIČKY). Můžeme jim vyprosit milosti (odpustky), které jim uschopní stát se svatými a tak vstoupit do nebe.

V týdnu od 1. do 8. listopadu můžeme vyprosit pro naše zemřelé ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ, kterými se odpouští celý trest za hříchy. Každý den lze získat plnomocné odpustky, pokud splníme všechny následující podmínky:

  • v období od 24.10 do 14.11. přijmout svátost smíření. Tedy být opět v milosti posvěcující.

+ každý den, kdy chceme získat odpustky, dále:

  • přijmout sv. přijímání
  • pomodlit se na úmysl sv. otce (Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci)
  • vyznat svou víru – tedy pomodlit se Věřím v Boha
  • navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé (1.11. stačí v kostele, 2.-8. 11. na hřbitově)

Během celého roku můžeme pak tímto způsobem (těmito modlitbami) získat odpustky částečné – za zemřelé i za sebe.
Modleme se za zemřelé. Učme tuto modlitbu i naše děti. Nikdy nevíme, jestli jejich modlitbu nebudeme potřebovat my sami.