8. ledna 2008 – Tříkrálová sbírka skončila

Vážení farníci, milí přátelé!

Tříkrálová sbírka dnešním dnem skončila a proto bych ráda poděkovala všem, kteří se na výběru příspěvků podíleli osobně, neboť tak činili nad rámec svých každodenních povinností a ani počasí nebylo vždy příjemné. Budu však také doufat, že se v příštích letech přihlásí více lidí, kteří by se námi chtěli na takovýchto akcích podílet.

Zároveň bych i touto cestou chtěla poděkovat každému z Vás, který na sbírku přispěl. Po vánočních svátcích to jistě nemuselo být vždy zcela jednoduché.

Výnos sbírky bude použit na činnost farní charity, jejímž cílem je pomáhat a zlepšovat život lidí z našeho okolí.

Ještě jednou všem děkuji.

Linda Koubová
ředitelka farní charity
charitakyje@centrum.cz