OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE POSTNÍ

20 března              Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

25 března              Slavnost Zvěstování Páně.

 

Mimořádně mše sv v sobotu 25.03. od 9.00 hod. Úmyslem mše sv. bude modlitba za zemřelou paní Evu Loudilovou, naší bývalou kostelnici.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               setkání farníků

 

Plánovaná setkání

Úterý                               setkání mládeže od 18.00 hod.

Středa a čtvrtek               náboženství podle plánu

Středa                              biblická hodina

Čtvrtek                            katechumeni v 19.00 hod.

 

 

Křížová cesta

Během postní doby se modlíme pobožnost křížové cesty – v pátek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 9:30 h.

 

Duchovní obnova

26. března pan biskup Karel Hrbst povede duchovní obnovu naší farností. Srdečně jsou všichni zváni na Mše sv. od 10.00 a 11.30 hod.

Následně od 14.00 hod se koná svátost smíření. Jsou pozváni knězí k vypomoci.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Bílých.

Den Milosrdenství

Kliknutím přejdete na fotogalerii

Kliknutím přejdete na fotogalerii

V neděli Božího Milosrdenství, 3. dubna proběhla na sídlišti na Černém Mostě mimořádná událost, kdy jsme tento svátek oslavili výroční mší svatou pod širým nebem. Letos byla tato akce mimořádná v tom, že věřící i kolemjdoucí mohli projít Bránou Milosrdenství, která v tomto roce přináší lidem dotek Boží lásky a na tomto místě byla na tento den otevřena. To vše za celebrování pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky a řady kněží.
Celý příspěvek

Staročeský jarmark 2015

554Staročeský jarmark 2015 a jeho zákulisí

Nedávno jsem při úvodním slovu Staročeského jarmarku našim návštěvníkům řekla, že nebudu nic říkat, jelikož to všechno bylo již přede mnou hezky vysloveno z úst P. Edwarda.. Slíbila jsem, že jim něco o letošní akci napíši, a tak jsem tady i s příspěvkem.

Celý příspěvek

Pozvánky na listopad a prosinec 2014

Milí přátelé farnosti Kyje a Černý Most,

posíláme pravidelný přehled událostí ve farnosti na listopad a zároveň stručný souhrn hlavních adventních a Vánočních akcí ve farnosti na prosinec 2014.

Redakce farnostkyje.cz

Akce Římskokatolické farnosti Praha-Kyje, prosinec 2014

  1. Neděle Krista Krále, slavnostní Mše sv. za doprovodu sboru farnosti v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích 23. listopadu od 10.00 hod.
  2. 1. adventní neděle 30. listopadu, za doprovodu gregoriánského zpěvu při Mši sv. v latině od 10.00 hod, v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
  3. Mše sv. rorátní v sobotu 6., 13. a  20. prosince  v 7.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
  4. Mikulášská besídka 5. prosince od 17.00 hod, fara v Kyjích
  5. Živý betlém na Černém Mostě s průvodem k jeslím 21. prosince u zastávky Doležalova od 17.00 hod
  6. Koncert „Mše sv. Jakuba Ryby“ u příležitostí Bohoslužby slova na Štědrý večer 24. prosince od 17.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích
  7. Půlnoční Mše sv. 24. prosince ve 24.00 hod v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích za doprovodu sboru farnosti v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích od 10.00 hod
  8. Slavnostní Mše sv. Narození Páně 25. prosince
  9. Koledovaní na faře v Kyjích 26. prosince od 17.00 hod.