OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

5. února                                          památka sv. Agáty, panny mučednice                                                                 

Plánovaná setkání

2. pátek v měsíci                             setkání žen a maminek od 19 h

 Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                           čajovna

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají pravidelná setkávání.

Karneval

V sobotu 10. února se uskuteční už tradiční maškarní ples na faře. Program pro děti začne od 16 h, pro dospělé od 19.30 h. Večerní téma je „stříbro-zlato“. Ceny do dětské tomboly můžete přinést na faru do čtvrtka.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Lenku Kubínovu a Michala Lukele.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

31. ledna                                 památka sv. Jana Boska, kněze

2. února                                   Svátek Uvedení Páně do chrámu,                              mše sv. v 18.00h.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     radosti kafé a čaj.

 

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají pravidelná setkávání.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Modlitba za rodiny

 V následujícím týdnu se budeme modlit za Věru Merklovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

24. ledna                         památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele

25. ledna                         svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

26. ledna                         památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                     kavárna, čajovna.

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají pravidelná setkávání.

Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Tento týden do 25 ledna se modlíme o jednotu křesťanů.

Pastorační rada farnosti.

V neděli 28 ledna od 13.00 h se uskuteční setkání pastorační rady naši farnosti.  Moc krát prosím o účast nových i starých členů. Předem děkuji. P. Edward Walczyk

Farní ples

Moc děkují všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu farního plesu, zejména slovem “Pán Bůh zaplát” chci vyjádřit vděk Petře a Jaroslavovi Vlčko.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Cedrovu a Kameníkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 neděle v mezidobí

Plánovaná setkání:

Setkání mládeže                              úterý od 18.30 h.

Biblická hodina                               středa od 19.00 h.

Setkání katechumenů                      čtvrtek od 19.00 h.

Setkání mužů                                  3 pátek v měsíci od 19 h.

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                           setkání farníků

Ekumenická bohoslužba.

Ve čtvrtek 18 ledna se koná ekumenická bohoslužba v katolické Oáze v ul. Maňákové 754. Jsou všichni srdečně zváni. Proto se nekoná mše sv. u Malých Sester Ježíšových.

 

Pastorační rada farnosti.

V neděli 28 ledna od 13.00 h se uskuteční setkání pastorační rady naši farnosti.  Moc krát prosím o účast nových i starých členů. Předem děkuji. P. Edward Walczyk

 

Farní ples

20 ledna už tradičně se uskuteční farní ples. Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Podrobností sděluje Petra Vlčková. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Drábovu a Ondečkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

Plánovaná setkání:

setkání mládeže                              úterý od 18.30 h.

2. pátek v měsíci                             setkání žen od 19 h

Nedělní setkání na faře:
1. neděle v měsíci                           setkání u kafé.

Důležité

Mše sv. ve středu 10 ledna a ve čtvrtek 11 ledna v naší farnosti se ruší.

Prosím využijte sousední farností.

 

Ekumenická bohoslužba.

Ve čtvrtek 18 ledna se koná ekumenická bohoslužba v katolické Oáze v ul. Maňákové 754. Jsou všichni srdečně zváni.

 

Poděkování

Srdečné poděkování patří letošním vedoucím Tříkrálové sbírky a také všem malým koledníkům.

 

Farní ples

20 ledna už tradičně se uskuteční farní ples. Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Podrobností sděluje Petra Vlčková. Všichni jste srdečně zváni.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Machancovu, Ďoubaloovu, Tůmovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svatek Svaté Rodiny

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci  neděle radostí a pravdy

2 ledna                                      památka sv. Basila Velikého a Řehoře Nazjanského, biskupů a učitelů církve.

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2018

Od 1. do 7. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili pí Kateřině Chvátalové.

 

Slavnost Matky Boži Panny Marie

Slavnost Matky Boži Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku

v 10, 11.30 a 18 h.

Slavnost Zjevení Páně, 6 ledna v sobotu. Mše sv. v 9.00 h

 

Koncert koled

V sobotu 6 ledna od 18.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná výjimečný koncert koled. Jste srdečně zváni.

Pravidelná setkání

Všechna pravidelná setkání se konají podle planu.

 

Farní ples.

Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Polákovu, Šrámkovu, Joskovu a Šťástných.

Ohlášky o Vánocích.

Pořád bohoslužeb:

27. 12. Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty       18.00 h. – mše sv. v Kyjích

29.12. Památka sv. Tomáše Becketa                        18.00 h. – mše sv. v Kyjích  

31.12. Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

10:00 h. – mše sv. v Kyjích s výstavem Nejsvětější Svátosti, a s poděkováním za uplynulý rok a s žehnáním manželským párům                          

11.30 h. – mše sv. v Kyjích s žehnáním manželským párům                                      

18:00 h. – mše sv. Oáza-Černý Most s žehnáním  manželským párům

1. 1. 2018 Matky Boží, Panna  Marie

10:00 h. – mše sv. v Kyjích                                                    

11.30 h. – mše sv. v Kyjích                                                      

18:00 h. – mše sv. Oáza-Černý Most

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Důležité!!!

4 neděle adventní v Oáze na Černém mostě se nekoná z důvodu večerní slavnostní Narození Páně. Viz:  bohoslužby o Vánocích.

 

Plánovaná setkání:
Plánována setkání tento týden se ruší včetně náboženství. Výjimkou je setkání mládeže na téma „Panna Marie a Boží vtělení“ v úterý od  18.30 h. na faře v Kyjích.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           kafé a čaj.

Farní ples

20 ledna už tradičně se uskuteční farní ples. Listy, dárky do tomboly a podrobností sděluje Petra Vlčková. Všichni jste srdečně zváni.

 

Živy betlém.

Ve čtvrtek 21.12.2016 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.  

 

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

 

Předvánoční úklid a zdobení.

Srdečné díky všem, kteří se podíleli na úklidu fary! K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme v sobotu 23. 12. po rorátní Mší sv. od 9.00 h. Prosíme, přijďte pomoci.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Bílých a Klabouchových

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

13. prosince                              památka sv. Lucie, panny a mučedníci.

14. prosince                              památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

 

Plánovaná setkání:
3. pátek v měsíci                               setkání mužů od 19 h

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                             setkání farníků.

Mše sv. ve čtvrtek.

Tento čtvrtek se mše sv nekoná v Oáze ale v komunitě Malých sester Ježíšových

od 18.00 h.

Živy betlém.

Ve čtvrtek 21.12.2016 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.  

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

Volby do pastorační rády

Novými členy pastorační rady  farností se stali:

Anežka Havránková, Hana Kábová,  Renata Poláková, Denisa Ratajová, Petra Vlčová, Petr Brychta, Viktor Mach, Lukáš Matýska, Richard Samko, Jaroslav Vlčko. V zastoupení jsou též farní charita a komunita Malých sester Ježíšových.

Tímto chci také mnohokrát poděkovat dosavadní radě a jako poděkování odsloužím Mši sv. příští neděli od 10.00 h.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Kozlovu a Ondráčkovu. 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

8 prosince                                                 Slavnost PANNY MARIE,

POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Plánovaná setkání:

1. středa v měsíci                                      biblická hodina od 19 h

2 pátek v měsíci                                        setkání žen od 19.15 h

Všechna ostatní setkávání pravidelně.

 

Výjimka

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. od 18.00 h u Malých sester Ježíšových. Důvodem je setkání pastorační rady Arcidiecéze Pražské.
Roráty

Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

 

Latinská mše sv.

Příští neděle Mše sv. od 10.00 h se koná za doprovodu gregoriánského zpěvu. Srdečně zveme všechny k slavení liturgie v starobylém jazyce.

 

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka se uskuteční v úterý 5. prosince od 17 h v Kyjích na faře. Všechny děti jsou srdečně vítány!

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Anežky a Štěpána Tvarohovych.