Oslava Zmrtvýchvstání Páně 2012

7.4.2012

O letošní Velikonoční vigílii jsme se mohli radovat z přijetí křtu dvou našich starých přátel. Proto i oslava na faře byla náležitá. Dále máte možnost na fotografiích zhodnotit výsledky pondělního koledování. Jak je patrné, omlazování žen v některých případech působilo tentokrát s okamžitou účinností, jako mávnutím "kouzelného proutku".

Celý příspěvek

Pátý staročeský jarmark v Kyjích

12.5.2012

Letos se v Kyjích ukázala již tradiční šermířská skupina Rotyka a fakír Roman Barnet, viděli jsme též vystoupení souboru hráčů na zobcové flétny a taneční skupinu Rinceiorí s přehlídkou irských tanců. Program se letos poprvé odehrával převážně ve farní zahradě, kde máme nové pódium a tak bylo v ulicích okolo kostela více místa pro nespočet stánků, pouličních muzikantů a výtvarných dílen pro děti. I když občas zafoukalo, bylo celkem slunečné odpoledne a tak jsme mohli letos uvítat i rekordní počet návštěvníků.

Celý příspěvek

Návštěva biskupů z Ugandy a Indie v naší farnosti u příležitosti 450 let obnovení Pražské arcidiecéze

13.5.2012

V neděli 13. května 2012 se v naší farnosti sloužila neobvyklá bohoslužba. Tedy, každá mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy nejsvětější kalvárské oběti, ale výjimečná byla v tom, že ji sloužili ugandský arcibiskup Cyprian Kizito Lwanga (hlavní celebrant), indický arcibiskup Bernard Blasius Moras, sekretář ugandského arcibiskupa, P. Vincent Mulamba,  a náš P. Edward Walczyk. Po mši svaté následovalo společné pohoštění na faře a oba biskupové byli dotazováni na situaci věřících ve svých zemích.

Celý příspěvek

Rádi připomínáme Roš Hašana

Shana Tova Umetuka – to česky znamená Všem Sladký nový rok

 

 

Nový židovský rok je slaven dva dny – 1. a 2. dne měsíce tišri (v roce 2012 našeho letopočtu 17. až 18. září). Podle židovské tradice první den měsíce tišri byl i šestým dnem stvoření, tedy dnem, kdy Hospodin korunoval své dílo stvořením prvního člověka Adama, a poté mu stvořil ještě rovnocennou pomocnici – první ženu Evu. Nový rok – Roš Hašana je tedy narozeninami veškerého lidstva.

Židovská tradice pak dále říká, že v tento den začíná Hospodin soudit veškerá stvoření – samozřejmě, že především člověka – za činy, které byly vykonány v minulém roce.

Proto je židovský Nový rok nazýván také Jom Hadin – Dnem soudu, protože začíná nebeský soudní proces nad každým z nás.

 

Vyvrcholením oslav židovského Nového roku a vyhlášením spravedlivého rozsudku je Den smíření, Jom Kippur (středa 26. září). Pod názvem Jom Hatrua nebo Jom zichron truá, má pak význam jako Den troubení nebo Den památky troubení. Biblický název svátku ukazuje na základní micvu – to jest přikázání spojené s oslavou Roš Hašana, což je troubení na beraní roh, nazývaný šófar. Zvuk šófaru pravověrné Židy doprovází každé ráno od počátku posledního měsíce židovského roku – elul. Tento měsíc je také nazýván měsícem kajícných modliteb slichot a milosrdenství, které si lidé vyprošují od Všemohoucího Boha.