OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svatek Svaté Rodiny

 Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci  neděle radostí a pravdy

1 ledna                            Slavnost Matky Boží Panny Marie,

2 ledna                                      památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského , biskupů a učitelů církve.

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2019

Od 1. do 6. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili pí Viktorii Šobejové, ředitelce farní charity Praha 14

 

Slavnost Matky Boži Panny Marie

Slavnost Matky Boži Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku

v 10, 11.30 a 18 h.

První sobota v měsíci

Příští sobotu od 9.00 h. se koná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Koncert koled

V sobotu 4 ledna od 17.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná výjimečný koncert evropských koled a Rybova mše. sv. „Hej mistře“. Jste srdečně zváni.

 

Farní ples.

Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Letos se koná 18 ledna v hotelu Svornost.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Filipa a Sandru Hosnedlovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           setkání u kafé a čaje.

Setkání manželů od 14.00 hod. v Oáze na Černým mostě.

Plánovaná setkání:
Tento týden náboženství a ostatní aktivity podle plánu. Jen v pátek se ruší hodina náboženství od 16.30 hod.

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7.00 hod. rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

Živy betlém.

Ve sobotu 21.12.2019 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.

Předvánoční úklid

K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme 23. 12. od 15 h. Prosíme, přijďte pomoci!!!

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku a Štěpána Tvarohovi.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9 prosince                                slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

13. prosince                              památka sv. Lucie, panny a mučedníci.

14. prosince                              památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

 

Plánovaná setkání:
2. pátek v měsíci                               setkání žen od 19 h

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                             setkání farníků.

Živy betlém.

V sobotu 21.12.2016 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

Náboženství.

Tento týden náboženství se koná až od čtvrtka 12.12.2019

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovi, Joskovi, Šrámkovi a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

7 prosince                                                 památka sv. ambrože, biskupa a učitele církve.
Plánovaná setkání:

1. středa v měsíci                                      biblická hodina od 19 h

Všechna ostatní setkávání do středy pravidelně, a pak až od další středy, teda od 12 prosince.

 

Výjimka

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. od 18.00 h v Oáze.

 

Roráty

Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

 

 

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka se uskuteční 5. prosince od 17 h v Kyjích na faře. Všechny děti jsou srdečně vítány!

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Chalupovi a Zikmundovi.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 34. NEDĚLE Krista Krále

30 listopadu                                svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

Poděkování

Děkují všem za přípravu a pomoc s dnešní slavností Krista Krále, a za akce „svatomartinské vina“.

Nedělní setkání na faře:
4. neděle v měsíci                             káva a čaj.

Brigáda na farní zahradě.

V sobotu 30 listopadu od 9.00 hod prosím o pomoc při hrabání listů a přípravu farní zahrady na zimu.

 

Mikulášská

5. Prosince od 17 hodin na faře se koná setkání s sv. Mikulášem. Pozvané jsou všechny děti naši farnosti a také kamarádky a kamarády. Rodiče jsou prošení o přislaní dopisu od dětí. Nejlépe na mail denda.d@volny.cz, nebo na mobil: Denisa – 778470719.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Františka Csicso, za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb, a za celou jeho rodinu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21 listopadu                           Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

22 listopadu                           Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 

 

Plánovaná setkání:

4. pátek v měsíci                                výjimečně setkání u svatomartinských vina.

                                  

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                              čajovna a setkání manželů v Oáze od 14.00 hod.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 22.11. 2019 ve 19.30 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do 20.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

 

Brigáda na farní zahradě.

V sobotu 30 listopadu od 9.00 hod prosím o pomoc při hrabání listů a přípravu farní zahrady na zimu.

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle plánu. Výjimkou je biblická hodina, zatím přerušená kvůli nezajmu. Ve čtvrtek 14 listopadu Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Vladimíra a Alžbětu Šimanovi a jejich rody, za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

11. listopadu                                   památka sv. Martina, biskupa.

12. listopadu                                   památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

13. listopadu                                   památka sv. Anežky České, panny
Plánovaná setkání:

Tento týden se pastorační setkání ruší, je to kvůli národní pouti do Říma.

Mše sv. ve středu a pátek od 18.00 hod.

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 22.11. 2019 ve 19.30 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do 20.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodinu Widulinskou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

4 listopadu                                                 památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

9. listopadu                                               svátek Posvěcení lateránské baziliky

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

Zrušena je biblická hodina ve středu od 19.00 h.

Ve čtvrtek se nekoná Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Nedělní setkání na faře:
1. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 22.11. 2019 ve 19.30 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do 20.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Přespávání na faře

V pátek 8 listopadu p. Denisa Ratajová a ostatní spolupracovnici připravuji na faře v Kyjích pro děti odpolední program s možnosti přespávání. Prosíme o nahlášení děti.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za Janu Hloušovu za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb, za celou rodinu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Plánovaná setkání:

Tento týden setkávání ve farnosti podle plánu. Jen v pátek začíná duchovní obnova pro ženy.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                             kavárna

Výročí posvěcení kostela.

Z důvodu dnešního dne modliteb za misie, dne výročí posvěcení našeho kostela se překládá na příští neděli. Zároveň plánována přednáška se uskuteční v jinem terminu.

 

Slavnost Všech svatých.

1 listopadu se koná pobožnost na Kyjském hřbitově od 17.00 hod a následně slavnostní Mše sv. od 18.00 h. Odpustky je možné získávat po splnění obvyklých podmínek.

Vzpomínku na všechny věrné zemřelé se koná2 listopadu v Kyjském kostele od 9.00 hod. a to i s modlitbou svatého růžence, a v 18.00 hod. v latině za doprovodu gregoriánského zpěvu. Všichni jste srdečně zvaní.

 

Přespávání na faře pro děti a mládež.

8. listopadu se na všechny děti ve věku 7 – 14 let těšíme na faře v Kyjích. Čeká nás dobrodružná cesta po stopách svaté Anežky České. Budeme soutěžit, vyrábět a povídat si o době, ve které Anežka žila. Prosím zájemce, aby napsali na e-mail denda.d@volny.cz a to nejpozději do 1. listopadu. Pokud se děti budou chtít zúčastnit jen večerního programu bez přespání, je to samozřejmě také možné.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Adámkovu a Sabóvu.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. října                                    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky       církve

17. října                                    památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

18. října                                    svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Plánována setkání podle rozvrhu:, připomínám, setkání katechumenů v úterý od 19.00 hod, ve středu je biblická hodina od 19.00 h, ve čtvrtek příprava na biřmování od 19.00 hod jen setkání žen se překládá na konec měsíce kvůli duchovní obnově.

Důležité.

Příští neděle v naší farnosti slavíme den výročí posvěceni kostela. Jakožto se připravujme na 800 výročí postavení našeho kostela, na přednášku o kostele a dějinách farností je pozvány Páter Vladimír Kelnar, bývaly farář a odborník na kulturu v diecézi. Přednáška se koná na faře v Kyjích od 12.30 hod.

Nedělní setkávání

2 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

Katecheze

Výuka náboženství podle plánu, středa, čtvrtek a pátek.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Jirsovou, Hečkovou a celý rod.