OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Plánovaná setkání:

Tento týden se ruší náboženství, setkání mužů a biblická hodina.

 

Pozvánka na adventní přípravu.

V sobotu 22 prosince od 19.00 h. v kostele se uskuteční meditační večer s hudbou. Všichni jsou srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           setkání u kafé a čaje.

Důležité.

V Pátek se Mše sv. posouvá na 15.00 hod kvůli setkání u jesliček. Nekoná se také setkání mužů.

Živy betlém.

Ve pátek 21.12.2018 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.

 

 

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Víškovu, Spáčilovu, Ageiwovu a Koubkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

13. prosince                              památka sv. Lucie, panny a mučedníci.

14. prosince                              památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

 

Plánovaná setkání:
3. pátek v měsíci                               setkání žen od 19 h

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                             setkání farníků.

Živy betlém.

V pátek 21.12.2016 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

Debata ve farnosti

V neděli 16 prosince od 13.00 hod v prostorách fary se uskuteční debata na téma Istambulské úmluvy. Jde o pozvání členů naši farnosti. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem o aktivní debatu nad otázkami dnešní doby.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za Anežku a Štěpána Tvarohovi.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

8 prosince                                                 Slavnost Panny Marie,

počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Mše sv. rorátní od 7.00 hod. po mši sv. snídani na faře.
Plánovaná setkání:

1. středa v měsíci                                      biblická hodina od 19 h

Všechna ostatní setkávání pravidelně.

 

Výjimka

Ve čtvrtek se ruší Mše sv. od 18.00 h u Malých sester Ježíšových. Důvodem je setkání pastorační rady Arcidiecéze Pražské.
Roráty

Během adventu budou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby bude snídaně na faře.

 

Latinská mše sv.

9 prosince v neděli Mše sv. od 10.00 h se koná za doprovodu gregoriánského zpěvu. Srdečně zveme všechny k slavení liturgie v starobylém jazyce.

 

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka se uskuteční ve středu 5. prosince od 17 h v Kyjích na faře. Všechny děti jsou srdečně vítány!

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Jirsovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 34. NEDĚLE Krista Krále

30 listopadu                              svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

Poděkování 

Děkují všem za přípravu a pomoc s dnešní slavností Krista Krále, a za akce „Brigáda na faře“.

Nedělní setkání na faře:
4. neděle v měsíci                           káva a čaj.

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Roráty

Během adventní doby už tradičně každou sobotu rorátní mše sv. v 7.00 h, a následně snídáni na faře. Začneme 8. prosince.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Polákovu, Joskovu, Šrámkovu a Šťastných.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21 listopadu                           Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

22 listopadu                           Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24 listopadu                            Památka sv. Ondřeje Dung-Laca kněze a druhů mučedníků.

Plánovaná setkání:

4. pátek v měsíci                                výjimečně setkání u svatomartinských vina.                                                        

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                              čajovna

 

Brigáda Na farní zahradě.

Příští sobotu od 11.00 prosím o pomoc při hrabání listy na farní zahradě. Výjimečně začněme v 11.00 hod. Děkuji za přítomnost.

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle plánu. Biblická hodina ve středu od 19.00 h. Ve čtvrtek 16 listopadu Mše sv. v Oáze od 18.00 h.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Walczyk a ten cely rod.

 

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

12 listopadu                                    památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

13 listopadu                                    památka sv. Anežky České, panny
17. listopadu                                   památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu.

 

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                           setkání na faře u kafe a čaje.

 

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 23.11. 2018 ve 20 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do čtvrtku 21.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

 

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodinu Vilčkovu, Winklerovu a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 31 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9. listopadu                                               svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu                                              památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele                                                                               církve

Plánovaná setkání:

Tento týden pastorační setkání se konají podle planu. Výjimkou je setkání mužů v pátek od 19.15 místo žen, které na duchovní obnovu jedou další týden.

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                                     setkání na faře u kafé a čaje.

Setkání manželských párů

Setkání manželských párů dnes v neděli od 14.00 h na faře v Kyjích.

Svatomartinská vína.

Jsou tu opět nová svatomartinská vína!!! Otevřeme a ochutnáme je společně v pátek 23.11. 2018 ve 20 hodin na kyjské faře. Zveme srdečně všechny farníky, ale prosíme o závazné nahlášení účasti do čtvrtku 21.11. smskou na tel 602956829 nebo na mail:mamka.iva@seznam.cz
Těší se na vás Iva a Pavel Radovi.

Modlitba za rodiny

Tento týden se budeme modlit za rodiny Havránkových a Janákových.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Čtvrtek 1 listopadu  

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

mimořádný pořád bohoslužeb.

17.00 pobožnost na Kyjském hřbitově

18.00 slavnostní mše sv. v kostele v Kyjích

Pátek 2 listopadu

VZPOMÍNKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH

Slavnostní Mše sváta v Kyjích od 18.00 h. za doprovodu gregoriánského zpěvu za všechny zemřelé choralisty od sv. Vojtěcha.

 

3 listopadu

První sobota v měsíci, už tradičně mše sv. v 9.00 h, následně svatý růženec a meditace za odčinění hříchů našich i celého světa podle doporučení Panny Marie.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                                          kafé a čaj.

Pastorační sekání

Pastorační setkávání tento týden podle rozvrhu.

Setkání manželů s malými dětmi.

Příští neděle je první neděle v měsíci a proto moc zveme manželské páry i s malými dětmi na setkání od 14.00 h v Oáze v ulici Maňákové na Černým mostě.

Brigáda

V sobotu 03.11 od 11.00 h konečně po dlouhé době se uskuteční farní brigáda na úklid fary, farní zahrady a listí kolem kostela. Děkují.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Žižkovu a Michlovu

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Plánovaná setkání:

úterý                                               setkání mládeže od 18.30 h.

čtvrtek                                            setkání katechumenů od 19.00 h

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           kavárna

Výročí posvěcení kostela.

Příští nedělí v naší farnosti slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA. Je to zároveň devítiletá příprava na oslavu 800 let od vzniku tohoto chrámu. Moc srdečně jsme zváni na historickou přednášku v neděli 28 října, která se uskutečni na faře po Mši sv. od 10.00 h a také po Mši sv. od 11.30. den

 

Slavnost Všech svatých.

1 listopadu se koná pobožnost na Kyjském hřbitově od 17.00 hod a následně slavnostní Mše sv. od 18.00 h. Odpustky je možné získávat po splnění obvyklých podmínek.

Vzpomínku na všechny věrné zemřelé se koná2 listopadu v Kyjském kostele od 18.00 h za doprovodu gregoriánského zpěvu. Všichni srdečně jsem zvaní.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Kimlovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. října                                    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky      církve

17. října                                    památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

18. října                                    svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Plánovaná setkání:

Úterý                                               setkáni mládeže od 18.30 h

Čtvrtek                                             setkání katechumenů od 19.00 h.

3 středa v měsíci                               biblická hodina od 19.00 h.

3. pátek v měsíci                              tentokrát setkání žen19.15 h.

Nedělní setkávání

2 neděle v měsíci                              setkání farníků u čaje a kafé.

Katecheze

Výuka náboženství podle plánu, středa, čtvrtek a pátek.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Rošických.