OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Těla a krve Páně

24 června                                            slavnost narození Jana Křtitele

28 června                                            slavnost Nejsvětějšího srdce Páně

29 června                                            slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mimořádně Mše sv. od 9.00 hod.

Plánovaná setkání:

úterý                                                   Mše sv. pro mládež na poděkování za uplynuly rok ve škole a na studii od 18.00 hod.

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               kavárna

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Baitlerovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Slavnost Nejsvětější Trojce

 

21. června                                                    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Plánovaná setkání:

3 středa v měsíci                                 biblická hodina od 19.00 hod.

3. pátek v měsíci                                 setkání mužů

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               setkání u kafé a čaje.

Slavnost Těla a Krve Páně.

Slavnost Těla a Krve Páně v naší farnosti se překládá na příští neděli. Slavnostní průvod se koná na hlavní mši sv. od 10.00 h.

Ve čtvrtek jsme zváni na Slavnost do katedrály od 17.00 h. a následný průvod do strahovského kláštera.

 

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za zemřelou Jitku Krumlovou a celou rodinu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 týden v mezidobí

 

10 června                                     památka Panny Marie, Matky církve

11 června                                     památka sv. Barnabáše, apoštola

13 června                                     svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněza

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               neděle farníku,

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Latinská mše sv.

Na slavnost Nejsvětější Trojce příští neděle mše sv. od 10.00 h se koná v latinském jazyku a za doprovodu sboru pod vedením Jiřího Poláka. Srdečně zveme.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Svobodovou, Borgulovou a celý rod.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

3 června                                       památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

6 června                                       památka sv Bonifáce, biskupa a mučedníka

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

Biblická hodina.

Ve středu od 19.00 hod se koná biblická hodina.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Vasileskou a Tyrnerovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6. NEDĚLE Velikonoční

30. května                                 Slavnost Nanebevstoupení Páně,

v naší farnosti je přeložená na následující neděle.

 

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               kafé a čaj

 

 

Svátost křtu dospělých.

Prosím zájemců o svátost křtu dospělých o kontakt na číslo 777136282, nebo osobní kontakt s farářem do 2 květná.

 

Výuka náboženství

Tradičně v naší farnosti výuka náboženství konči na konci květná. Připomínáme rodičům, že tento týden se konají poslední hodiny náboženství tak ve škole jak na faře a v Oáze.

 

Setkání manželů

Jako každou 1 neděli v měsíci se uskuteční setkání manželů. Tentokrát jako host, bude přednášet pán Martin Křiž, odborník na čínský jazyk a kulturu. Na tuto debatu jsou zváni všichni zájemci. Koná se příští neděli 2. června od 13.00 hod na faře v Kyjích.

 

Farní tábor

Letos farní tábor se koná v Boskově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Syrovátkovu a Tyrnerovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE Velikonoční

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                               kafe a čaj

 

 

Noc kostelu.

V pátek 24 května se koná noc kostelu. V našem kostele začněme v 18.00 hod Mši sv. Konec se předpokládán na hodinu 22.00.

 

Staročeský jarmark.

V sobotu 25.05 od 13.00 hod. jako každý rok se uskuteční staročeský jarmark, na který jsou všichni srdečně zváni.

 

Pravidelná setkávání

Všechny pravidelné setkání tento se konají týden podle plánu.

 

Farní tábor

Letos farní tábor v naší farnosti se koná v Bozkově od 18 do 24 srpna. Informace je daná předem kvůli plánování dovolených.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Melicharovou.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání

Tento týden se všechno setkání konají pravidelně. Připomínáme jen biblickou hodinu ve středu od 19.00 a mala změna, setkání žen spojené s duchovní obnovou na Jitřivě od pátku do neděli.

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                               nedělně farníků.

 

Předmanželské ohlášky

Uzavřít svátost manželství v naší farnosti mají v úmyslu Dana Doubravská a Jindřich Adam. Podpořme modlitbami toto jejích rozhodnutí.

 

Poslední rozloučení

V pátek od 13.00 hod se v našem kostele rozloučíme s tragicky zemřelým Adamem Adámkem.

 

Farní Tábor

Letos se farní tábor koná v Bozkově od 19 do 24 srpna. Podrobností sděluje Renata Poláková.

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Suchánkovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE Velikonoční

Plánovaná setkání

1. úterý v měsíci                                 setkání mládeže u Eucharistického stolu od 18.00 hod.

2. pátek v měsíci                                 setkání mužů na faře od 19.15 h.

2 čtvrtek v měsíci                               zájemců o svátost křtu od 19.00 h na faře v Kyjích.

 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                               káva a čaj

 

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Zemanovu a zemřelé rodiče a prarodiče.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE Velikonoční Slavnost Božího milosrdenství

Dnes Mše sv. se koná jen na kopečku Božího milosrdenství od 17.00 hod,

Černý most, ul. Irvingova.

Program začíná v 15.00 hod.

 

29 duben                                svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy.

2 května                                  památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

3 května                                  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Plánovaná setkání

Tento týden se všechna setkání konají podle plánu. Výjimka- náboženství ve středu se nekoná.

 

Mimořádné Mše sv.

Ve středu 1 května Mše sv se koná výjimečně v 9.00 hod.

Ve čtvrtek Mši svatou odsloužím v kostele v Kyjích od 18.00.

 

První sobota v měsíci.

Příští sobotu od 9.00 h. se koná mimořádná mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

Setkání rodičů

V neděli 5 května po mši sv. od 11.30 se uskuteční setkání rodičů děti, které letos přistoupí poprvé ke svátému přijímáni.

 

Poděkování

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě svátku Božího milosrdenství. Pan Bůh zaplať.

 

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Havránkovu a Janákovu.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci

 

Náboženství

Tento týden se v naší farností ruší náboženství. Začíná až příští týden.

Velikonoční pondělí                         

Mše sv. 10:00 h Kyje

Po mši sv. začíná tradičně – kyjské velikonoční grilování. Zváni a vítáni jsou všichni bez ohledu na věk, vyznání, národnost a soukromé názory. Zaručujeme příležitost k diskuzi a výbornou atmosféru. Uvítáme také masíčko, zeleninu a zbytek dobrot, které společně zbaštíme.

„DEN MILOSRDENSTVÍ“

Všechny Mše sv. v neděli Božího milosrdenství se posouvají na hodinu

17.00 hod na kopečku Božího milosrdenství.

Podrobnosti: www.farnostkyje.cz,

 

 

Poděkování

Moc a moc děkujeme za pomoc s úklidem, výzdobou a liturgickou opravou velikonočních svátku. Pán Bůh vám všem žehnej.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Víškovu, Spáčilovu, Ageiwovu a Koubkovu.