Duchovní obnova žen kyjské farnosti

Duchovní obnova žen kyjské farnosti se konala tentokrát ve dnech 20.–21. května 2016 na kyjské faře ve znamení meditací Písma sv. Zabývali jsme se otázkou povolání k životnímu úkolu a výzvou k obrácení. Dvěma texty, mezi nimiž může být nalézána vzájemná vazba. Sešli jsme se v pátek 20. května a duchovní obnovu zahájili v 18 hod. pravidelnou bohoslužbou v našem kostele sv. Bartoloměje. Následovala večerní modlitba a první meditace při výstavu Nejsvětější svátosti. P. Walczyk nám nabídl k promýšlení starozákonní příběh Jonáše (Jon 1, 1-16), jehož reflexi jsme se věnovali tři čtvrtě hodiny a poté ještě měly možnost sdílet navzájem plody našich meditací anebo je později prohlubovat v dalším večerním respektive ranním rozjímání. Obraz Jonáše, který formálně své povolání přijímá, ale ve skutečnosti jej odmítá a pak se musí vyrovnat s následky svého počínání – neplnění životního úkolu. A protože Bůh mu trpělivě a opakovaně připomíná jeho povolání, Jonáš se probouzí a vrací se opravdově a s vnitřní ochotou ke svému poslání.

V sobotu 21. května jsme v kostele po ranních chválách otevřeli
Lukášovo evangelium, abychom rozjímali o příběhu Zachea (Lu 19, 1-10). O podobách naší touhy po setkání s Ježíšem, o překážkách, jež nám v něm brání, také o tom, že zváni jsme všichni bez rozdílu (celníci/hříšníci) a záleží na naší aktivitě. Ostatně vždyť právě meditace je výrazem touhy po hlubokém setkání s Ježíšem, který radikálně proměňuje život. Další půlhodinu jsme mohli využít k procházce a k zpětnému ohlédnutí, jak proběhlo naše rozjímání.

Protože nám přálo počasí, přednášku o životě a skutcích sv. Vojtěcha jsme vyslechly na farní zahradě. Svědectví o Vojtěchově životě opět připomínalo otázku povolání, životní změny, statečnosti, vytrvalosti a vnitřní opravdovosti. Také vybízelo k zamýšlení nad kontemplací v akci – při práci (jako možný odkaz benediktinské řehole).

Po obědě v restauraci Šimanda jsme se přesunuli MHD na Hradčany. Díky polským sestrám z Kongregace Sester od Andělů jsme si nejprve prohlédli kapli Arcibiskupského paláce, kde P. Walczyk sloužil bohoslužbu. V kázání zazněly aktuální otázky akceptování povolání/životního úkolu a cesty k obrácení i specifičtější výzvy týkající se našeho rodinného života. Prošli jsme reprezentační prostory Arcibiskupského paláce a potěšili se krásnou vyhlídkou ze střechy paláce.

Po návratu do Kyjí se konala májová pobožnost na farní zahradě a poté jsme ještě společně poseděli a diskutovali. Letošní jarní duchovní obnova přispěla k prohloubení našeho vnitřního života.

H. M. K., 23. května 2016

Komentáře nejsou povoleny.