OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15 července                                památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                             čajovna a kavárna

Farní tábor

Připomínáme, že letošní farní tábor se uskuteční od 18 do 24 srpna. Přihlášky a podrobností sděluje Renata Poláková.

 

Pastorační rada

V neděli 20 července se uskuteční setkání pastorační rady s ohledem na pastorační plán diecéze a naši farnosti. Moc děkuji za účast

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za manžele Olšákovi a jejich rodiny.

Komentáře nejsou povoleny.