Pěší pouť do Staré Boleslavi 28.9.2012 čili Pražská pěší pouť (http://www.prazskapesipout.cz)

Jako každý rok, i letos jsme se 28. září po páté hodině ranní vydali v rámci Národní Svatováclavské pouti na pěší putování českou krajinou z Prahy do Staré Boleslavi. Tímto putováním jsme si připoměli památku a zakladatelské dílo našeho knížete sv.Václava. 

I přes náročné přípravy se nám v krátkém čase povedla uskutečnit pouť, výjimečná setkáním pěších poutníků z různých farností a setkáním s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. 

 

Kromě nás, poutníků z Kyjí a Černého Mostu, jsme putovali s poutníky z kunratického ADCM Nazaret, které přivedl P. Benedikt Hudema, dále s poutníky z vinohradského Nejsvětějšího Srdce Páně, sestrami boromejkami a dalšími. Na tradiční zastávce v Jenštejně jsme se potkali s poutníky z vinořské farnosti, kteří šli dále svojí trasou mimo hlavní tah na St. Boleslav, a díky tomu o několik minut promeškali setkání s panem kardinálem.  

 

Pěší pouti se po vlastních trasách účastnili také poutníci z Dolních Počernic, Chval, Holešovic a dokonce se k nám připojili poutníci od středočeské Příbrami a moravských Bojkovic! Počasí nám letos velice přálo, nepršelo. Cestou jsme si od srdce do kroku zpívali, modlili se a rozjímali při promluvách pátera Hudemy a našeho pátera Edwarda, a samozřejmě také navzájem seznamovali a sdělovali zkušenosti a zážitky z pěšího putování. 

 

Cesta rychle utekla a my jsme před devátou hodinou ranní přišli na nádvoří brandýského zámku, kde jsme se vybavili kšiltovkami, šátky, tričky a vlajkami Pražské pěší pouti. Krátce po nás přijel pan kardinál Duka. Srdečně se s námi pozdravil, krátce k nám promluvil a pomodlil se s námi a požehnal nám. Páter Edward mu předal dárek – již zmíněnou kšiltovku, šátek a tričko. Kšiltovka se mu asi hodně líbila, protože si ji hned nasadil!  :-))

 

 

Po odjezdu pana kardinála jsme přešli na Mariánské náměstí, kde pro nás bylo rezervované místo a mohli jsme v bezprostřední blízkosti hlavního podia sledovat a prožít slavnostní mši svatou. Letos nás v rámci Pražské pěší pouti putovalo více jak 130. Věříme, že příští rok nás bude dvakrát tolik!I když přípravy pěší poutě nebyly zcela jednoduché, tak – soudě z reakcí poutníků – zážitek našeho pěšího putování nepochybně stál za to!  

 

Touto cestou mnohokráte děkujeme všem, kteří nám s přípravami, ale také s průběhem poutě samotné jakýmkoliv způsobem pomáhali! Významné díky patří především panu Melicharovi, rodině Polákových a Höferových, manželům Weigrichtovým, Jardovi Vlčovi, Anežce Havránkové, našim milým rodinným “polovičkám” :-)a mnoha dalším… 

 

Za organizátory

Pavel Kubas a Lucie Zemanová 

P.S.: Budeme rádi, když nám napíšete své zážitky z pouti, připomínky, tipy pro příští rok, … na webovky: http://www.prazskapesipout.cz

Komentáře nejsou povoleny.