Akademická duchovní správa Českého vysokého učení technického (ČVUT) zahajuje svoji činnost (http://ads.cvut.cz)

V Praze vznikla druhá akademická farnost. Tato farnost bude sloužit duchovním potřebám studentů především z technických oborů.

Ve středu 10. října 2012 se ve 20:00 hod. byla v kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském slavnostní bohoslužba "Veni Creator Spiritus" celebrovaná pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Při této bohoslužbě byla zahájena činnost Akademické duchovní správy Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

 

Rektorem nové akademické duchovní správy je P. Vladimír Slámečka Ph.D., absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT a současně Katolické teologické fakulty UK. P. Slámečka založil na konci 90. let studentský klub „Hovory o životě“, který byl počátkem všech pastoračních aktivit na ČVUT.

 

Veliké pochopení pro vznik nové duchovní správy projevil rektor ČVUT v Praze pan prof. Václav Havlíček, který se rovněž zúčastní bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje. 

 

Duchovní správa pro akademickou obec ČVUT byla ustanovena pražským arcibiskupem kardinálem Dukou k 1. březnu 2012.

 

Ke svému rozhodnutí řekl:

„V současné době se počet vysokoškolských studentů zmnohonásobil v celé naší zemi. V hlavním městě Praze jich studuje téměř 120 000. Proto již nestačí pouze jediná akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora a byla zřízena druhá, která se zaměří především na studenty technických oborů. Považuji za výborné, že P. Slámečka učí na ČVUT. Může tak v sobě propojit své kněžské povolání a duchovní práci a své zkušenosti při výuce na vysoké škole technického zaměření.“

 

Více na  http://ads.cvut.cz

 

Komentáře nejsou povoleny.