POCHOD PRO ŽIVOT v sobotu 24. 3. 2012

V Praze se v poledních hodinách soboty 24. 3. sešlo téměř 1000 věřících v kostele sv. Jiljí v Husově ulici. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup kardinál ThDr. Dominik Duka a spolu s ním sloužili jak biskup českobudějovický Mons. Jiří Paďour, OFMCap, biskup plzeňský Mons. RNDr. František Radkovský a biskup z rakouského Salzburgu Mons. Andreas Laun, tak i kněží z pražských klášterů dominikánů, františkánů, kapucínů a dalších kněží řádových a diecézních. Po překrásné mši svaté, ve které věřící deklarovali jednotu ale i sílu úmyslu, pro který se pak manifestačně sdružili, vyšlo čelo průvodu na cestu ulicemi pražského centra. Nad klidným průvodem, ve kterém kráčelo přes 1500 křesťanů, měla ochranný patronát policie ČR, neboť průvod byl posléze tak dlouhý, že asi na hodinu a půl zcela přerušil dopravu.

 

Bylo zde vidět jak věřící katolíky, tak evangelikály, občany pražské i přicestovalé, rodiny s dětmi, mládež, společenství i jednotlivce. Les bílých křížů představoval zmařené životy dětí, kterým nebylo dovoleno se narodit. Na Příkopech pak byla připravena panelová výstava, srovnávající odsuzovaná zvěrstva genocidy a vraždění ve světě se stavem českých zákonů, které umožňují zabíjení dětí ve velkém a mnoha způsoby. Však také znění plakátů i transparentů varovalo:

 

          „NE ČLOVĚK JE PÁNEM NAD ŽIVOTEM, ALE BŮH!“

 

         „DVĚ ŠKOLNÍ TŘÍDY INTERRUPCÍ DENNĚ JE VÁM MÁLO?“.

 

Přihlížející diváci, kteří hustě lemovali pochod, se jistě též museli zamyslet nad touto smutnou pravdou. Pochod vedl Jilskou uličkou přes Malé a Staroměstské náměstí až do Celetné, aby se opět navrátil třídou Na Příkopě na Václavské náměstí, kde byl u jezdecké sochy svatého Václava ukončen.

Přitom pan biskup Laun připomněl, že v Austrálii se rozhoduje o ještě příšernější zákonné úpravě, která by snad měla umožnit vraždění i dětí živě narozených, u kterých by byl shledán rozštěp patra či Dawnův syndrom.

Přesto zůstal v účastnících Pochodu pro život pocit radosti a dobře vykonané práce, zvláště při pohledu na množství a odhodlanost účastníků, kteří zpěvem Ave, ave Maria i nesením velkých i menších křížů svědčili jak o svém přesvědčení, tak o touze nepodílet se na těchto zločinech jak ve veřejném, tak i soukromém životě.

 

„DÍTĚ ZNAMENÁ NADĚJI“

 

Tak znělo jedno z hesel a

 

„MLADÍ ROZHODNĚTE SE PRO DÍTĚ“

 

stálo na dalším.

 

Mezi základní lidská práva rozhodně patří právo na život a krutý omyl tzv. přerušení těhotenství, pro nás znamená varovné memento pro naši budoucnost a odklon společenských norem a od zdravých životních hodnot vůbec.

 

V Praze dne 27. 3. 2012.           

Ing. Jiří Tomsa

 —

 

POCHOD PRO ŽIVOT (anglicky March for Life) je pojmenování protestních akcí proti antihumánnímu potratářskému experimentování s tím nejzákladnějším lidstvím – ochranou dětí a to včetně těch nenarozených. Pochody pro život mívají charakter protestních a modlitebních průvodů. Akce tohoto typu jsou organizovány v mnoha křesťanských zemích a patří k akcím protipotratového hnutí nebo-li anglicky PRO LIFE hnutí. Ty největší národní Pochody pro život jsou většinou vázány k nějakému významnému datu; často to bývá ke smutnému výročí, kdy byla "uzákoněna" propotratářská legislativa.

 

V České republice se národní Pochod pro život uskutečňuje v Praze okolo 25. března, což je Den nenarozených dětí. Hlavním organizátorem je Hnutí Pro život ČR (http://www.prolife.cz).

 

V letošním roce pražskému Pochodu pro život předcházel páteční večer s programovým setkáním organizací, které se věnují prolife a prorodinné problematice. Přítomné vedoucí těchto organizací povzbudil svoji účastí pan biskup Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc. (řeckokatolický exarcha) a provinciál českých dominikánů fr. Benedikt Mohelník OP. Na tomto setkání se vedoucí jednotlivých organizací nejenom představili, ale především své kolegyně a kolegy informovali, co je nového v jejich činnosti za poslední rok. Mezi hosty se objevili zástupci Konzervativního klubu, o. s., Ligy pár páru, o. s., Modliteb za nejmenší, o. s., Linky pomoci, o. s., Sdružení Ochrana nenarozeného života, o. s., Nadačního fondu Betlém nenarozeným, o. s., Stop genocidě, o.s., Res Claritatis, o. s., a řada dalších. Osobní záštitu nad sobotním pochodem zde pak jednoznačně proklamoval předseda KDU-ČSL pan MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

 

V sobotu se pak po úvodní prosebné mši svaté pokojného protestního průvodu za humánní zacházení s nenarozenými dětmi účastnilo přes 1500 lidí.

http://www.flickr.com/photos/hpzcr/collections/72157629305545648

https://www.signaly.cz/fotky/50379

http://zaramovane.rajce.idnes.cz/Pochod_pro_zivot_2012

Komentáře nejsou povoleny.