IV. Národní fórum mládeže

Bylo od 23. do 26. 2. 2012 ve Žďáru nad Sázavou na Biskupském gymnáziu a na Místním úřadě. S mladými lidmi se zde setkali a diskutovali biskupové František Radkovský, Pavel Posád, František Lobkowicz, Karel Herbst a Jiří Paďour. Poslední den zúčastněné oslovil kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka. Někteří z biskupů měli katecheze/přednášky (Paďour, Herbst, Posád, Radkovský).

 

Na konci února byli do Žďáru nad Sázavou pozváni zástupci/delegáti za jednotlivé diecéze a za všechna křesťanská hnutí, co v ČR působí.

Jediný rozdíl, oproti běžným sympoziím a shromážděním byl, že věkový průměr delegátů byl zcela jistě pod 30 let. Ano, jednalo se o setkání mládeže. Česká biskupská konference sezvala mladé, aby s nimi mohli diskutovat na téma biřmování a život z Ducha a na téma evangelizace. Aby setkání mělo smysl, byli pozváni pozorovatelé z řad Sekce pro mládež ČBK, zástupci za řehole, hnutí, komunity, občanská sdružení, zástupci za vysokoškolskou pastoraci, teologických fakult a pastorace v diecézích. Hlavní program fóra byla diskuze mladých ve skupinkách a následné prezentování jejich závěrů před biskupy. Z těchto příspěvků se následně vytvářely oficiální závěry, které jsou dostupné ke stažení zde:

  https://img.signaly.cz/upload/0/f/4f7cefb1db5eb0230ce54ad8d9d032/CFM-12_zavery_final.pdf

 

Někdo by si mohl myslet, že takové setkání nemá smysl a že je to pouhé mrhání penězi. To by byl velký omyl. Mladí přijeli náležitě připraveni, dělali průzkum mezi svými vrstevníky na zadané otázky týkající se biřmovaní, přípravy k přijetí této svátosti a o životě po přijetí svátosti. Závěry předchozích tří Fór mládeže dokazují, že taková setkání nesou ovoce – například vznik časopisu pro dívky IN! , a nebo proměna sociálního portálu  https://www.signaly.czatd.

 

Názory mladých taktéž pomáhají biskupům porozumět, jakým směrem se ubírá smýšlení mládeže. Budu-li parafrázovat závěry fóra, mládeži záleží na hlubokém životě ve společenství, hledají skutečnou lásku a hluboký duchovní život. Touží, aby farnosti nebyly jen místem konání mše svaté, ale místem setkávání, kde by byli všichni nově příchozí srdečně vítáni. Zároveň touží po tom, aby byli vnímáni jako součást církve a podle toho jim bylo také nasloucháno. Co osobně považuji za důležité, že zaznělo i to, co mládež žádá a co považuje za nutné a důležité změnit. 

Z tématu biřmování se jedná především o přípravu. Chápeme, že kněží mají hodně práce a ne vždy mají čas se sami na biřmovance připravit. Proto je potřeba vypracovat rámcové materiály. Budou tak mít víc času na svou kněžskou službu a přípravu se zkvalitní – neměla by obsahovat jen historický exkurz do dějin církve, měla by mít duchovní a praktický rozměr. K čemu svátost slouží a jak z ní žít, jak se směrovat k hlubšímu prožívání mysteria církve. Na přípravě biřmovanců by se měli podílet i laici (svědectví i praktické organizování) a kmotři. Celkově by se měli laici a mládež zapojovat víc do dění farnosti. Potřebují důvěru a spoluzodpovědnost.

 

V tomto článku jsem provedl jen určitý nástřel témat Fóra mládeže a jeho závěrů, a proto doporučuji, aby se každý, kdo se zajímá o chod farnosti a církve, podíval a podrobněji prozkoumal závěry fóra a dokument „inspirace pro mládež“ na tomto odkazu:

 https://zdar2012.signaly.cz/1109/informace-o-iv-celostatnim-foru

 

Text: Vítek Rada

 

Fotografie: Jakub Kulaviak a Dominik David

 

Fórum je součástí příprav na V. celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 14. – 19. srpna 2012 opět ve Žďáru nad Sázavou. Minulá Fóra: 1999 Svatá Hora, 2002 Žďár, 2007 Tábor.

Komentáře nejsou povoleny.