Na Popeleční středu 22. února Charita ČR zahájila Postní almužnu 2012

Během postní doby (čtyřicet dnů – od Popeleční středy do Velikonoc) jsou všichni vyzýváni k návratu ke starobylé postní tradici – almužně. To, co si v rámci půstu odepřou, mohou pak v peněžní formě přispět Postní almužně.

Pro celé území ČR bylo letos pro zájemce vytištěno a rozesláno do všech římskokatolických diecézí k vyzvednutí celkem 65.000 papírových pokladniček. Ke konci postní doby věřící odevzdají svoji almužnu do kostela nebo místní Charitě. Dárce do této papírové pokladničky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Tyto dary Charita ČR použije na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

Na Popeleční středu se konaly bohoslužby, na kterých byl udělen popelec. To znamená, že účastníku bohoslužby kněz udělal na čelo označení popelem jako znamení kajícnosti. V křesťanské tradici popelcem nastává konec masopustu, a začíná čtyřicetidenní postní doba před Velikonocemi.Popeleční středa a pak také Velký pátek jsou chápány jako přísné postní dny. Věřící by neměli jíst maso a měli by vynechat jedno ze dvou hlavních jídel dne. Odřeknutí si dobrého jídla, pití a zábavy by nemělo být cílem, ale prostředkem pro to, aby se člověk ztišil a povzbudil k dobrým skutkům. S koncem vesnického masopustu a začátkem půstu by měly podle tradice skončit i příbuzné městské plesové sezony, muziky, taneční zábavy, hlučné svatby, zabijačky a hodování.

Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoce letos připadají na víkend kolem 8. dubna. Připomínají Ježíšovu smrt na kříži, která byla vykoupením za lidské hříchy.

Komentáře nejsou povoleny.