1. – 8. listopadu, týden modliteb k získání plnomocných odpustků pro zemřelé

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH, 1.listopadu
Jeden z dní během roku, kdy se mají katolíci povinně účastnit mše svaté.
V tento den církev slaví svátek všech, kdo jsou již v nebi a my o tom ještě nevíme, všech anonymních svatých. ( Aby mohl člověk vstoupit do nebe, musí se stát svatým. Dnes slavíme všechny, kteří této svatosti už dorostli.)

Za ty, kdo svatosti ještě nedorostli a čekají v očistci na doplnění míry, která jim chybí se modlíme 2.listopadu, o PAMÁTCE VŠECH VĚRNÝCH ZESNULÝCH (DUŠIČKY). Můžeme jim vyprosit milosti (odpustky), které jim uschopní stát se svatými a tak vstoupit do nebe.

V týdnu od 1. do 8. listopadu můžeme vyprosit pro naše zemřelé ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ, kterými se odpouští celý trest za hříchy. Každý den lze získat plnomocné odpustky, pokud splníme všechny následující podmínky:

  • v období od 24.10 do 14.11. přijmout svátost smíření. Tedy být opět v milosti posvěcující.

+ každý den, kdy chceme získat odpustky, dále:

  • přijmout sv. přijímání
  • pomodlit se na úmysl sv. otce (Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci)
  • vyznat svou víru – tedy pomodlit se Věřím v Boha
  • navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé (1.11. stačí v kostele, 2.-8. 11. na hřbitově)

Během celého roku můžeme pak tímto způsobem (těmito modlitbami) získat odpustky částečné – za zemřelé i za sebe.
Modleme se za zemřelé. Učme tuto modlitbu i naše děti. Nikdy nevíme, jestli jejich modlitbu nebudeme potřebovat my sami.

Komentáře nejsou povoleny.