Způsoby četby písma svatého

 

 

1. Lectio divina

 

Lectio divina dělíme na:

lectio – četba s porozuměním textu

meditacio – prohloubení Božího slova

oratio – modlitba, která je odpovědí na Boží slovo

contemplatio – prožití setkání s Bohem v modlitbě

actio – činy vyplývající z četby Písma svatého, jejichž konání připomíná závěrečná věta

 

2. Pobožnost Božího slova

 

Intronizace Písma svatého

Komentář – před každým čtením krátký úvod

Čtení z Bible (4 čtení – Zákon, Proroci, Evangelium, Listy)

Zpěv po každém čtení (není nutný Žalm)

Kázání

Závěrečné požehnání

 

3. Biblická hodina

 

Modlitba k Duchu sv.

Četba textu

Vysvětlování (s ohledem na kontext a formu)

Přizpůsobení životu (založeno na textu)

Dotazy a odpovědi

Krátký souhrn

Závěrečná modlitba

 

4. Biblické kruhy

 

Exegetické vysvětlování textu (dotazy a odpovědi)

Přizpůsobení životu (dotazy a odpovědi směřované k sobě samému)

 

5. Evangelijní revize života

 

Vidět – uvidět problém

Posoudit – na základě Písma sv. vidíme Boží hodnocení

Dělat – co v konkrétní životní situaci mám dělat

 

6. Sdílení evangelia

 

Modlitba k Duchu sv.

Četba textu

Tiché rozjímání (směřované k sobě samému)

Sdílení s ostatními (vyjádření pocitů z četby před ostatními)

Modlitba

 

7. Metoda Västers

 

Modlitba k Duchu sv.

Text s označením (na textu jsou 3 poznámky: ! – samozřejmé, ? – nejasné, ↓ – pro mě)

Rozbor textu (kdo, kde a co označil)

Spontánní modlitba

 

8. Metoda Karola Mastersa

 

Četba života (epizoda ze života nebo problém s dotazy)

Četba Písma sv. (hledání odpovědi pod vedením animátora a modlitba)

Sdílení vlastní odpovědi (mé názory a můj způsob chápání)

 

9. Metoda krátkých formulací víry

 

Modlitba, návrh tématu a textu

Práce ve skupinách (začátek v tichu a následné vyjádření každého účastníka)

Společné setkání skupin (zhodnocení hierarchie pojmů)

Práce v původních skupinách a domluvení členů na obsahu pojmu „moje víra“

Společná četba a formulování víry

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Naše víra, Úvahy a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.