44. Poslední soud

 

 

Člověk není jenom tělo a není jenom duše. Teprve spolu vytvářejí tělo a duše celého člověka – osobu. Proto nejen duše, ale i tělo musí mít možnost vstoupit do věčnosti.

 

Písmo mluví o tom, že "na konci času", znovu přijde Kristus. S tímto návratem je spojeno vzkříšení mrtvých, soud nade všemi lidmi a dokonání světa.

 

Zatímco při osobním soudu jde o jednotlivce, zde se zjeví osud celého lidstva. Každý uvidí každého tak, jaký skutečně je, nikoli tak, za jakého by se rád vydával a jasně se uvidí důsledky našeho jednání pro průběh lidských dějin.

 

"Potom jsem viděl nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely… A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: Hle Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo." (Zjev 21,1.3-4)

 

Tyto mohutné vize světa na konci jeho vývoje mají ozřejmit, že Bůh je vlastní střed vesmíru, smysl veškerých lidských dějin, konečný cíl všeho stvoření.

 

1. Proč mluví Písmo o "vzkříšení těla"?
2. Kdy se to má stát?
3. Co je spojeno s příchodem Kristovým "na konci času"?

Příspěvek byl publikován v rubrice Naše víra a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.