Trojjediný

Tento strom symbolizuje Boha,
který je v trojici jediný.
Otec i Syn i Duch svatý.
U kořene je to jediný strom,
tak jako na počátku byl Jediný Bůh.

V průběhu staletí tento strom rostl
a nám se ukázal ve třech kmenech.
Tak také náš Bůh se zjevuje ve třech osobách,
ale stále je to jeden a týž Bůh.

V tomto krásném lese stojí po pravici našeho stromu další krásný strom:
ten připomíná blahoslavenou Pannu Marii.
Stromy v uctivé vzdálenosti okolo,
to je zástup svatých, neustále volajících:
„Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, Trojjediný svatý Bůh.“

Komentáře nejsou povoleny.