Velikonoce v bodech

- Velikonoce jsou spojovány s jarem, to proto, že opravdu časově spadají do tohoto ročního období. Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jarním úplňku, letos tedy 24.března.
Asociaci můžeme vidět v tom, že na jaře se zem probouzí k životu.

 

- Pohanské národy slavily v tomto období, kdy znovu ožívá příroda, svátky plodnosti.

 

- Křesťanské velikonoce v tomto svátku oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k životu pro každého člověka.

 

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE

- Křesťané o Velikonocích slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. To si hodně lidí plete, když si myslí, že největším svátkem pro křesťany jsou Vánoce. Na to křesťané odpovídají: „Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni!“ Je v tom hluboká pravda. Ten, kdo nevěří v život věčný, nemá proč se radovat… Pro takového člověka život končí smrtí!

- Ještě jednou: O Velikonocích se zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí!

- Velikonoce nezačínají ani nekončí Velikonočním pondělím. Na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní doba. Vlastní Velikonoce pro křesťany začínají Květnou nedělí. To jest osm dní před Velikonočním pondělím. Následuje tzv. svatý týden: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční. Poté následuje velikonoční doba, která trvá 50 dní. Je to doba, ve které se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevoval svým učedníkům.

- Velikonoce začínají Květnou nedělí, kdy si připomínáme, jak Ježíš přijel do Jeruzaléma, kde ho všichni lidé s jásotem vítali – přitom už za necelý týden na něho plivali… Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají tzv. „Ježíšovu poslední večeři se svými učedníky“. Byla to večeře, kde Ježíš připravoval své oddané na to, co musí podstoupit – být ukřižován, a také už věděl, kdo ho zradí… Velký pátek je pro křesťany nejsmutnějším dnem v roce. Je to den Kristovy smrti na kříži. Je to den nejpřísnějšího postu a křesťané si připomínají Kristův příběh zpěvem tzv. „pašijí“. Na Bílou sobotu se žádné bohoslužby neslouží. Kristus je mrtvý v hrobě. Kristovo vzkříšení nastalo až v té "Velké noci" ze soboty na neděli. Křesťané tuto noc bdí a čekají na vzkříšení při tzv. „vigilii“. Po ní se radují až do rána, kdy Ježíšovo vzkříšení oslaví nedělní slavnou mší svatou.

Pojďte se i vy připojit k oslavě vzkříšení. Poslechněte si příběh, který se stal: Kdy Bůh se stal člověkem, aby byl ukřižován, mohl být vzkříšen a tím otevřel člověku cestu k nesmrtelnosti.

 

Veselé velikonoce!

 

Vojtěch Rošický

Komentáře nejsou povoleny.