Spory o zakladatele kostela

Toto je článek pojednávající o možných zakladatelích kostela sv. Bartoloměje v Kyjích.

V r. 1781se kyjští farníci chystali na vizitaci a při čištění omítky byl objeven středověký latinský nápis, ve kterém je zmíněno jméno biskupa Jana jako fundátora kostela.Tímto objevem začaly spekulace o osobě zakladatele.Nejčastěji se hovoří o biskupovi Janovi II. (1226-1236). Podle novějších výzkumů se však zdá pravděpodobnějším zakladatelem Bernard (1236-1240), Mikuláš z Újezda (1240-1258) nebo Jan III. z Dražic (1258-1278). O Mikuláši z Újezdaje známo, žepořídil kolem r. 1253 pontifikál, tedy liturgickou knihu, určenou biskupům, v níž byly vyobrazeny hlavy biskupů.I jinak se projevoval jako uměnímilovný objednavatel a do období jeho působení v úřadu biskupa spadají i v pramenech zmiňované malby v bazilice sv. Víta (v sakristii a chóru) a v objektu svatovítské kapituly.
Zdroj: Mgr. Jaroslava Náprstková

Komentáře nejsou povoleny.