Litanie za pokoru

Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne!
Od touhy, abych byl vážený, osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl oslavovaný,…
Od touhy, abych byl milovaný,…
Od touhy, abych byl středem pozornosti,…
Od touhy, abych byl chválen,…
Od touhy, abych měl přednost před jinými,…
Od touhy, abych byl tázán o radu,…
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory,…
Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli,…
Od bázně, abych nebyl pokořován,…
Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali,…
Od bázně, abych nebyl tupený,…
Od bázně, abych nebyl opomíjený,…
Od bázně, abych nebyl zesměšňovaný,…
Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě,…
Od bázně, abych nebyl podezíravý,…
Abych si nikdy nemyslil, že jsem lepší než druzí, viděl vždy nejprve trám ve svém oku a potom třísku v oku svého bratra.
Pane, smiluj se.

Abych se necítil nadřazeným nad druhého, že bych nesnesl jeho bratrskou kritiku a přestal s ním rozmlouvat.
Pane, smiluj se.
Abych dokázal, když jsem se s někým pohádal, udělat první krok ke smíření.
Pane, smiluj se.
Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl umenšován.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby byli jim milováni více než já.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jim uplatňovali a já, abych byl odstrkován.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiní stávali více svatými nežli já, jen když já se stanu natolik svatým, nakolik mohu.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Dej, abych se stále umenšoval a Tys Ježíši rostl.

AMEN.

Komentáře nejsou povoleny.