Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2019-08-18 - 2019-08-24 zemřelou Barboru Rybolovou
2019-08-25 - 2019-08-31 Polákova, Šrámkova, Joskova a Šťastných
2019-09-01 - 2019-09-07 za nemocnou Marii Pajchlovou a její rodinu
2019-09-08 - 2019-09-14 Bátrlova, Švehelkova a zemřelé příbuzné
2019-09-15 - 2019-09-21 Csicso [:čičo:]
2019-09-22 - 2019-09-28 Šimanovi
2019-09-29 - 2019-10-05 Klabanovi a Čapkovi
2019-10-06 - 2019-10-12 Podsadni, Pastorovi, Berkyovi a Katonovi