Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2018-10-21 - 2018-10-27 Kimlova
2018-10-28 - 2018-11-03 Žižkova, Michlova
2018-11-04 - 2018-11-10 Havránkova, Janákova
2018-11-11 - 2018-11-17 Vlčkovu,Winklerovu a celý rod
2018-11-18 - 2018-11-24 Walczykovu a celý rod
2018-11-25 - 2018-12-01 Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
2018-12-02 - 2018-12-08 Jirsova
2018-12-09 - 2018-12-15 Anežka a Štěpán Tvarohovi
2018-12-16 - 2018-12-22 Víškova, Spáčilova, Ageiwova a Koubkova
2018-12-23 - 2018-12-29 Dupačova
2018-12-30 - 2019-01-05 Chalupova
2019-01-06 - 2019-01-12 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kollarova
2019-01-13 - 2019-01-19 Matyskovu, Polákovu a Dubnovu