Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2017-08-13 - 2017-08-19 male sestry Ježíšovy
2017-08-20 - 2017-08-26 Pyška, Pezdová a za zemřelou Gražynu Pezdovou
2017-08-27 - 2017-09-02 Olšákova a Hauptova
2017-09-03 - 2017-09-09 Bátrlová,Švehelkova a zemřelí příbuzní
2017-09-10 - 2017-09-16 Víchovi
2017-09-17 - 2017-09-23 Ondečková,Drábová
2017-09-24 - 2017-09-30 Polákova, Šrámkova, Joskova a Šťastných
2017-10-01 - 2017-10-07 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
2017-10-08 - 2017-10-14 Jirsova
2017-10-15 - 2017-10-21 Brychtova a Radkovských
2017-10-22 - 2017-10-28 Janákova a Havránkova
2017-10-29 - 2017-11-04 Melicharova
2017-11-05 - 2017-11-11 Žákových, Beranových a Vernerových
2017-11-12 - 2017-11-18 Bouřilova
2017-11-19 - 2017-11-25 Adámkova a Sabóova