Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2018-12-16 - 2018-12-22 Víškova, Spáčilova, Ageiwova a Koubkova
2018-12-23 - 2018-12-29 Dupačova
2018-12-30 - 2019-01-05 Chalupova
2019-01-06 - 2019-01-12 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kollarova
2019-01-13 - 2019-01-19 Matyskovu, Polákovu a Dubnovu
2019-01-20 - 2019-01-26 Kimlova, Žižkova a celý rod, Michlova a celý rod
2019-01-27 - 2019-02-02 Štefkova a Mrzenova
2019-02-03 - 2019-02-09 Homolova+Michlova
2019-02-10 - 2019-02-16 suchánkova
2019-02-17 - 2019-02-23 Vlčkovu,Winklerovu a celý rod
2019-02-24 - 2019-03-02 Petákova, Mátlova, Púčekova