Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2018-06-17 - 2018-06-23 Mlynářova, Paškova
2018-06-24 - 2018-06-30 Inšin
2018-07-01 - 2018-07-07 Kupčíkova, Ďurišova a Hunanova
2018-07-08 - 2018-07-14 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
2018-07-15 - 2018-07-21 Dědkova
2018-07-22 - 2018-07-28 Adámkova a Sabóova
2018-07-29 - 2018-08-04 Kimlova
2018-08-05 - 2018-08-11 Michlova
2018-08-12 - 2018-08-18 Jirsova
2018-08-19 - 2018-08-25 Bištiakova, Kolářova a zemřelé příbuzné
2018-08-26 - 2018-09-01 Guzova a Györiova
2018-09-02 - 2018-09-08 Polákova, Šrámkova, Joskova a Šťastných
2018-09-09 - 2018-09-15 Tyrnerová,Syrovátková,Vasileská
2018-09-16 - 2018-09-22 Mayova a Barnetova
2018-09-23 - 2018-09-29 Bátrlova, Švehelkova a zemřelé příbuzné