Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2019-02-17 - 2019-02-23 Vlčkovu,Winklerovu a celý rod
2019-02-24 - 2019-03-02 Petákova, Mátlova, Púčekova
2019-03-03 - 2019-03-09 Radovi,Daňkovi a za zemřelé z rodiny Louvarovy a Hrubcovy
2019-03-10 - 2019-03-16 Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
2019-03-17 - 2019-03-23 Malé sestry Ježíšovy
2019-03-24 - 2019-03-30 Musilova, Daňkova a celý rod
2019-03-31 - 2019-04-06 Kimlova a celý rod, Žižkova a celý rod
2019-04-07 - 2019-04-13 Drábová,Ondečková
2019-04-14 - 2019-04-20 Kupčíkova a celý rod
2019-04-21 - 2019-04-27 Víškova,Spáčilova,Ageiwova a Koubkova
2019-04-28 - 2019-05-04 Havránkova, Janákova
2019-05-05 - 2019-05-11 Zemanova a zemřelé rodiče a prarodiče
2019-05-12 - 2019-05-18 Suchánkova
2019-05-19 - 2019-05-25 Melicharova