Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2019-11-17 - 2019-11-23 Vladimír Šiman, za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb, a za celou jeho rodinu
2019-11-24 - 2019-11-30 František Csicso (čičo), za zdraví, požehnání a zlomení rodinných kleteb, a za celou jeho rodinu
2019-12-01 - 2019-12-07 Chalupovi a Zikmundovi
2019-12-08 - 2019-12-14 Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
2019-12-15 - 2019-12-21 Anežka a Štěpán Tvarohovi
2019-12-22 - 2019-12-28 Baitlerova
2019-12-29 - 2020-01-04 Filip a Sandra Hosnedlovi
2020-01-05 - 2020-01-11 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
2020-01-12 - 2020-01-18 Pechovi a Šimanovi
2020-01-19 - 2020-01-25 Růžičkovi a Jonášovi
2020-01-26 - 2020-02-01 Michálek a jeho rodina
2020-02-02 - 2020-02-08 Adéla a František Csicsovi (čičovi)
2020-02-09 - 2020-02-15 Jana Csicsova (čičova) požehnání a volba partnera
2020-02-16 - 2020-02-22 Hana Brousilová
2020-02-23 - 2020-02-29 Za Jaroslavu Šmídovou a celý rod
2020-03-01 - 2020-03-07 Bištiakova, Šimkova a jeji zemřelé příbuzné Verunáčovi a Havelovi
2020-03-08 - 2020-03-14 Kimlova, Žižkova, Majurníkova, Novotných a za celé rody
2020-03-15 - 2020-03-21 Piskačova
2020-03-22 - 2020-03-28 Musilova, Daňkova a celý rod
2020-03-29 - 2020-04-04 Havránkova, Janákov