Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2020-02-16 - 2020-02-22 Hana Brousilová
2020-02-23 - 2020-02-29 Za Jaroslavu Šmídovou a celý rod
2020-03-01 - 2020-03-07 Bištiakova, Šimkova a jeji zemřelé příbuzné Verunáčovi a Havelovi
2020-03-08 - 2020-03-14 Kimlova, Žižkova, Majurníkova, Novotných a za celé rody
2020-03-15 - 2020-03-21 Piskačova
2020-03-22 - 2020-03-28 Musilova, Daňkova a celý rod
2020-03-29 - 2020-04-04 Havránkova, Janákov
2020-04-05 - 2020-04-11 za zesnulého Vladimíra Švehelku
2020-04-12 - 2020-04-18 Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
2020-04-19 - 2020-04-25 Víškovi, Spáčilovi, Ageiwovi a Koubkovi
2020-04-26 - 2020-05-02 Melicharova
2020-05-03 - 2020-05-09 Polákova, Joskova, Šrámkova a Šťastných
2020-05-10 - 2020-05-16 Drábová,Ondečková
2020-05-17 - 2020-05-23 Matyskova, Dubnova, Šrámkova a Polákova
2020-05-24 - 2020-05-30 male sestry Ježíšovy
2020-05-31 - 2020-06-06 Baitlerova