Farnost Kyje a Černý Most - registrace rodin pro týden modliteb

Farnost Kyje a Černý Most se každý týden modlí za některou z rodin ve farnosti. Na této stránce je možné i svoji rodinu nebo jinou rodinu, na které Vám záleží, do týdne modliteb přihlásit. Jména rodin jsou každý týden zveřejňována v ohláškách a na stránkách farnostkyje.cz. Pořadí zařazení rodin do týdne modliteb je určeno pořadím přihlášení. Přihlašovat lze rovněž osobně na faře v Kyjích u P. Edwarda Walczyka.

Pro přihlášení na této stránce je nutné zadat heslo, které je zveřejňováno na mši svaté v kostele v Kyjích a na Černém Mostě. Dále je nutné zadat vlastní e-mailovou adresu, na kterou zašleme informaci v případě změny v rozpisu.

Rodina:
Váš e-mail:
Heslo:

Přihlášené rodiny:
2019-06-23 - 2019-06-29 baitlerova
2019-06-30 - 2019-07-06 Machancova, Tůmova, Ďoubalova, Kolarova
2019-07-07 - 2019-07-13 Jirsova a Heczkova a celý rod
2019-07-14 - 2019-07-20 Matyskova
2019-07-21 - 2019-07-27 Machova, Šebestova a Míčova
2019-07-28 - 2019-08-03 Adámkova, Sabóova